Home > Marathi

The Great Thought: Marathi


MARATHI MESSAGE: Find Here Marathi Messages, Superb Collection of WhatsApp Marathi SMS, Funny Marathi SMS Messages. You will get here Funniest Messages, Messages in Marathi sources with Pictures/images Messages, Not only this but also you can get Best WhatsApp Funny Marathi Messages, Funny Marathi Pictures, Funny Marathi SMS, Husband Wife & Kids Messages & Santa Banta Messages and moreover. You can also get here Todays New Marathi Message. kiosklockdown.in is Family Friendly website. Hope this will be liked by you and share with other. If our effort to laugh has been successful, you can like/share this page and encourage us. "Laughing is the best medicine in this world." Always laugh… Be Healthy… Be Happy… Thanks...

स्वच्छ पाण्याचा जसा तळ दिसत असला ना की, पाण्यात उतरण्याची भीती वाटत नाही. तसंच माणसाच्या बाबतीत असतं त्याच्या मनाचा तळ समजला की, त्याच्या सहवासाची भीती वाटत नाही...आणि नातही स्वच्छ वाटू लागतं.......

प्रेमाचे गणितच अवघड असते, जे सर्वांनाच सोडविता येत नाही, करणारे तर असतात सर्व जन प्रेम, .पण शेवट पर्यंत कोणाचे टिकत नाही.

जग सुंदर दिसेल..फ़क्त आपण प्रेमात पडायला हव...

सर्वांपासून दूर एक वेगळीच दुनिया आहे... जिथे फ़क्त तू आणि मी आहे...

माझे डोळे, तुझे झाले पाहीजे .......... तेव्हाच तुला कळेल माझ्या नजरेत तू किती सुंदर आहेस ते माझे हृदय, तुझे झाले पाहीजे ......... तेव्हाच तुला माझ्या प्रेमाच्या नाजूक भावना कळून येतील माझे कान , तुझे झाले पाहीजे .......... तेव्हाच प्रत्येक क्षणाला माझ्या मनातून निघणारा आवाज (I Love You) हा तू ऐकू शकशील

अटक मटक रात्रभर भटक???? मित्रांना लागली दारूची चटक???? दारू लागली गोड गोड☺ बीयरची बॉटल लवकर फोड???? बीयरची बॉटल संपेना,???? बेवडे मित्र उठेना???? ???????????????????? दारूचा पाढा === ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? दारू एके दारू --- बैठक झाली सुरू ???? दारू दुणे ग्लास --- मज्जा येईल खास ???? दारू त्रिक वाईन --- वाटे कसे फाईन ???? दारू चोक बिअर --- टाका पुढचा गियर ???? दारू पंचे रम --- विसरून जाऊ गम ???? दारू सके ब्रँडी --- आणा चिकन हंडी ???? दारू साते व्हिस्की --- काॅकटेल आहे रिस्की ???? दारू आठे बेवडा --- आणा शेव चिवडा ???? दारू नव्वे खंबा --- जास्त झाली थांबा ???? दारू दाहे उलटी --- मारा आता कलटी ~ 31st Coming soon.... ????????

प्रेयसी जेव्हा बायको बनते तेव्हा ती पुर्वीपेक्षा जास्त सायको बनते....

समजुन घेरे भाबड्या उगाच नकोरे तुझा आधार मनगट निर्भीड हाय आमच शिवधर्मी रं आम्ही माणसं

सर्व म्हणतात तिला Attitude खूप आहे पण आता काय करु # maji_gf आहे हवा तर करनारच ना !!!

जपण्यासारखं बरचं काही उद्यासाठी राखून ठेवलंयं ह्र्दयाच्या पंखावरती तुझंच नाव कोरुन ठेवलय.

"प्रे" म्हणजे प्रेरणा तुझी... "म" म्हणजे मन माझ...

लहानपन :- मोठा झाल्यावर मी डाॅक्टर होईल, पायलट होईल, इंजिनीअर होईल, शिक्षक होईल. . . .???? तरूणपण:- शिपायाच्या जागा निघाल्या की सांग रे. ????????????

आज कालच्या वेड्या पोरी पिझ्झा???????? खायच्या गोष्टी करतात ज्या काल पर्यंत जिल्हा परिषदेच्या शाळेत भात खातांना म्हणायच्या..... मावशी खरडून द्या ना अजून????????????????????????????????????

आयुष्यात वाईट तेव्हा वाटते... जेव्हा आपण काही चुका करतो... पण सर्वात जास्त वाईट तेव्हा वाटते जेव्हा .. त्या हजार चुका आपण एका चुकीच्या व्यक्तीसाठी करतो...!!

प्रश्न सुटण्यासारखा असेल तर काळजी नका करु, आणि तो न सोडवता येणारा असेल तर काळजी करुन काय होणार ? शांतीदेव

मनातले त्याला कळले असते तर शब्द जोडावे लागले नसते शब्द जोड़ता जोड़ता जग सोडावे लागले नसते .....

ढसा ढसा रडला एक मित्र ???????? मी फक्त एवढच विचारलं.. बोनस मिळाला का ????????????????

तु म्हणालास, माथा रक्ताळलेला... मी म्हणाले, हातावर विश्वास ठेव... तु पुन्हा म्हणालास.. जिथं माथाच रक्ताळलेला तिथं हातावर विश्वास कसला... पण मित्रा, हातच माथा घडवत असतात... माथा हात नव्हे !

एकदा राम आणि शाम रस्त्यावरून जात असतात, त्या दोघांकडे मोबाईल असतात.)राम शामला म्हणाला, ‘‘आपल्या दोघांकडे मोबाईल आहे. तरी आता आपण पूर्वीच्या माणसांसारखे कबुतरांद्वारे ‘मेसेज’ पाठवू.’’ शाम म्हणाला, ‘‘चालेल.’’ (असे काही दिवस जातात. एक दिवस राम शामला कोरी चिठ्ठी पाठवतो. नंतर शाम रामला फोन करतो.) शाम : ‘‘अरे, तू मला कोरी चिठ्ठी का पाठवलीस ?’’ राम : ‘‘मी तुला ‘मिस कॉल दिला.’’

का कुणावर प्रेम करायचं का कुणासाठी झुरायच का कुणासाठी मरायच देवाने आई वडील दिले आहेत त्यांच्या साठीच सगळ करायच

प्रेमाशिवाय सेवा व्यर्थ आहे. प्रेम नसताना जर कोणी सेवा केली असेल तर ती सेवा नसते, तो व्यापार असतो.

शुर सैनिकांच्या सेनापती घाबरट असेल तर त्याना हरवणे कुणालाही सहज शक्य आहे.

नविन जोक्स मास्तर - असे कोणते बुक ????????आहेत जे तुमच्या जीवनात महत्वाचे आहेत ? गण्या - सर मी सांगतो...☝ मास्तर - हा सांग...☹ गण्या - माज्या बापाच???????? चेक बूक ????आणि तुमच्या मुलीच????फेसबुक...???????????????????????????????????????????????? - मास्तरनी गण्याला उलट टांगुण मारलय...????????????

प्रत्येक मुलीच्या आयुष्यात ऐक तरी असा मुलगा असतो.. ज्याला ती कधिच विसरु शकत नाही... आणि प्रत्येक मुलाच्या आयुष्यात ऐक तरी अशी मुलगी असते.. जिला तो मिळवू शकत नाही...

सुख आणि दु:ख यांची किंमत एकच असते. किंगफिशरची १ लिटर बियर ८० रूपये, आणि १ लिटर पेट्रोल पण ८० रूपये !

प्रेम हा असा शब्द आहे की,जो एखाद्या मुलाला समजला तर मुलीला समजत नाही........!!! जर तो मुलीला समजला तर मुलाला समजत नाही......!!! आणि........ ..जर तो दोघांनाही समजला तर जगाला समजत नाही.

मला तुझ्या डोळ्यात सगळं जग दिसतं..... . . . . तेवढ्यात बाजूने जाणारा गण्या विचारतो . . . . . . SBI बँकेजवळ गर्दी आहे का बघ रे .

500 आणि 1000 च्या नोटा आज मध्यरात्री पासून बंद. उद्यापासून पतंजलीच्या आयुर्वेदीक नोटा बाजारात येणार श्री. रामदेवबाबा ????????????????????????

जगात दुसऱ्याला हसण्याइतके सोपे व दुसऱ्यासाठी रडण्याइतके कठीण काम दुसरे कोणतेही नाही.

शाळेत वर्गामध्ये एक मुलगा मॅडमला विचारतो - मी कसा आहे..? मॅडम - तू खुप छान आहेस रे....... मुलगा - मग मॅडम, तुमच्याकडे बोलणी करायला मी आई बाबांना कधी पाठवू ........? मॅडम - वेडा आहेस का तू.......? काय बोलतोयस तू.......? मुलगा - अहो मॅडम.....टयुशन्स साठी हो.......! तुम्ही पण ना.. त्या वाॅटस्अप मुळे चावट झालेल्या दिसताय.. ????????????????????

बायको : माझ्या आईचं ऐकलं असतं आणि तुम्हाला नकार दिला असता ना, तर सुखी झाले असते... नवरा : काय सांगतेस... तुझ्या आईचा विरोध होता आपल्या लग्नाला? बायको : हो. नवरा : अरे देवा... आणि त्या माऊलीला मी वाईट समजत होतो...

असेच होते म्हणायचे तर अशी अचानक भ्यालिस का? अर्ध्या वाटेवरती जाऊन पुन्हा परत तू आलीस का? विंदा करंदीकर

जे मला ओळखतात् ते माझ्या वर कधी शंका घेत नाही ... आणि जे माझ्यावर शंका घेतात त्यांनी मला कधी ओळख़लच नाही...

३ मित्र दारू पिउन झाल्यावर रिक्षा जवळ येतात. रिक्षा Driver ला माहिती असत कि हे तिघे पिलेले आहेत ...???????????? तो फ़क़्त इंजिन चालू करतो, बंद करतो आणि म्हणतो" आपण पोहचलो"???? पहिला मित्र त्याला पैसे देतो.???? दुसरा त्याला धन्यवाद म्हणतो.???? तिसरा त्याच्या कानाखाली वाजवतो ..????..???? रिक्षा Driver la वाटत आपण काय केल ते तिसऱ्याला कळाल.....???? पण तरी तो विचारतो का मारल तिसरा : पुढच्या वेळी रिक्षा हळू चालव .????????????????????????????????????????????????????????????

सुंदर मुलीच्या प्रेमात पडणारे सगळेच संसारात यशस्वी होतात असे नाही पण... जीवन सुंदर बनवणार्या मुलीच्या प्रेमात पडणारे १००% यशस्वी होतात....!!

मास्तरीणबाईंनी पप्पूस विचारले सांग बघू कोणत्या महिन्यात २८ दिवस असतात? पप्पू लगेच म्हणाला- मॅडम, तुम्हाला एवढंही माहित नाही. प्रत्येक महिन्यात २८ दिवस असतातच.

लक्ष्मीपूजन २०१६ (सचिन मधुकर परांजपे) यावर्षी दिवाळीतील लक्ष्मीपूजन दिनांक ३० आॅक्टोबर २०१६ (रविवार) सायंकाळी ६ वाजून ४ मिनीटांपासून रात्रौ ८ वाजून ३६ मिनीटे या कालावधीत मूहुर्तानुसार आहे (एकूण कालावधी २ तास ३२ मिनिटे) हा आहे. यातही शुभ व अमृत चौघडी असल्याने संपूर्ण काळ शुभ आहे. या पूजनाचे धार्मिक, आध्यात्मिक व व्यावहारिक मुल्य शब्दातीत आहे. इथे लक्ष्मी ही केवळ पैसा, धनप्राप्ती किंवा श्रीमंती याच अर्थाने अपेक्षित नसुन ती "श्री" या संकल्पनेवर आधारित आहे. श्री म्हणजे धनधान्य, ऐश्वर्य, संपत्ति, सत्ता, आरोग्य, समृद्धि, यश, प्रतिष्ठा, मानसन्मान, लोकप्रियता, दीर्घायुष्य या सर्वगुणसंपन्न अर्थाने येणे किंवा तिचे आगमन होणे अपेक्षित आहे. या काळात शुचिर्भूतपणे श्रीमहालक्ष्मीच्या तसबिरीची किंवा मुर्तीची उत्तम चौरंगावर सुशोभित मांडणी करुन पूजन करावे. सोबत धन, सुवर्ण, बॅन्केची पासबुके, सर्टिफिकेट, नाणी यांचीही पूजा करावी. पूजा पंचोपचार केली तरी चालेल (म्हणजे स्नान, धुप, दीप, गंध आणि नैवेद्य)....मनातील भाव हा कृतज्ञतेचा, श्रध्देचा असावा. बरेचदा श्रीलक्ष्मीपुजन करताना अनवधानाने श्रीविष्णूंचे स्मरण-प्रार्थना करणे राहुन जाते (श्रीमहालक्ष्मी तत्वाचं वैशिष्ठ्य म्हणजे जिथे विष्णूंचे स्मरण-प्रार्थना होते त्या ठिकाणी तिचा निवास रहातो. कारण ती विष्णुंशिवाय रहात नाही. त्यामुळे तिची पुजा अर्चना करण्याआधी विष्णूदेवांचे स्मरण करणे क्रमप्राप्त आहे हे विसरु नका...नुसते मानसिक स्मरण केले किंवा ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ हा मंत्रजप ११ वेळा करा तरी चालेल) घरांतील वातावरण सुगंधित व प्रसन्न असावे....पुजनाचे उपचार हे तुम्ही तुमच्या इच्छेने व मनापासुन करावेत. पण लक्ष्मीपुजनासाठी काही प्रभावी मंत्र पुढीलप्रमाणे आहेत. त्यांचा जप प्रत्येक मंत्राचा किमान १०८ वेळा तरी पुजनप्रसंगी करावा. काही मंत्र तंत्रोक्त आहेत तर काही पुराणॊक्त किंवा स्तोत्रातील आहेत. मंत्रजप हा शक्यतो पुजन झाल्यानंतर करावा. खाली दिलेल्या सर्वच मंत्रांचा जप करणं जमेल असं नाही पण निदान त्यातील दोन मंत्रांचा जप तरी प्रत्येकी १०८ वेळा करावा....जप झाल्यानंतर प्रार्थना करावी. आधीच्या पॅरेग्राफमधे जे गुण लिहिले आहेत त्यांची (धनधान्य, ऐश्वर्य, संपत्ति, सत्ता, आरोग्य, समृद्धि, यश, प्रतिष्ठा, मानसन्मान, लोकप्रियता, दीर्घायुष्य) प्राप्ती व्हावी अशी प्रार्थना करावी. नैवेद्य दाखवुन प्रसाद घरातील मंडळींना वाटावा....ज्यांना जमत असेल, येत असेल त्यांनी मंत्रजपानंतर श्रीसुक्त किंवा महालक्ष्मी अष्टक यांचेही पाठ करावेत ही विनंती.@ सचिन मधुकर परांजपे (महत्वाचे:- जर तुम्ही श्रीलक्ष्मीपुजन करणार असाल तर त्यादिवशी मांसाहार, मद्यपान किंवा कोणतेही अनैतिक, अश्लाघ्य आणि अशुभ कृत्य करु नये. त्या दिवशी वादविवाद करु नये. दिवसभरात जमेल तेव्हा अन्नदान करावे. सुवासिनीची ओटी भरावी. कुलदेवतेचे स्मरणचिंतन करावे. लक्ष्मीपुजनाचे वेळी घरच्या ओटीवर/अंगणात दिवे प्रज्जवलित असावेत) श्रीलक्ष्मीदेवीचे काही प्रभावी मंत्र:- (यापैकी सर्व मंत्रांचा/किमान दोन मंत्रांचा तरी जप प्रत्येकी १०८ वेळा करावा. उच्चार करणे अजिबात शक्य नसेल तर निदान प्रार्थना तरी करावी. काही मंत्र उच्चाराला सोपे असे देत आहे तर काही जरा कठीण आहेत)@सचिन मधुकर परांजपे १) ॐ श्रीं नम: (यात श्री या शब्दावर अनुस्वार आहे त्यामुळे श्रीम असा उच्चार करावा) २) ॐ श्री महालक्ष्मी देव्यै नम: ३) ॐ महालक्ष्मैच विद्महे, विष्णुपत्नैच धीमही, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात ४) ॐ ह्रीम पद्मे स्वाहा ५) ॐ श्रीम ह्रीम श्रींम कमले कमलालये, प्रसीद प्रसीद, श्रीम ह्रीम श्रीम ॐ महालक्ष्मै नम: ६) ॐ या देवी सर्वभुतेषु लक्ष्मीरुपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै, नमस्तस्यै नमो नम: ७) ॐ आदी लक्ष्मी नमस्तेsस्तु, परब्रह्म स्वरुपिणी, यशो देही, धनं देही, सर्व कामांश्च देही मे ....तर मित्रांनो अत्यंत श्रध्देने आणि वर दिलेल्या शुभपर्वकालात अवश्य श्री महालक्ष्मीपुजन करा. मंत्रजप करा, प्रार्थना करा आणि एक श्रीमंत-समृध्द-ऐश्वर्यसंपन्न व आरोग्यसंपन्न मन:शांतीयुक्त जीवनाचा आनंद तुम्हाला प्राप्त होवो हीच सदिच्छा. पोस्ट पब्लिक पोस्ट आहे त्यामुळे कॉपी-पेस्ट न करता सबंध पोस्ट शेअर करा. आपल्या सर्व बंधुभगिनींना, आप्तेष्टांना मार्गदर्शन होवुन सर्वत्र समृध्दीचे, समधानाचे वातावरण पसरावे हीच श्रीलक्ष्मीनारायणांच्या चरणी प्रार्थना.... -सचिन मधुकर परांजपे (पालघर)

हसून हसून पोट दुखनारा जोक सादर करीत आहोत ..... एका ठिकाणी Accident झालेला असतो म्हणून तिथे खूप गर्दी असते , ,,,,,, : : : एक मुलगी तिथे जाते पण, तिला कोणी बघूच देत नाही,,, : : : : : तेवढ्यात ती एक युक्ती करते अणि मोठयाने ओरङू लागते,,,, तो माझा बाप आहे, तो माझा बाप आहे... ; : : : : मग काय,,, सगळे बाजूला अन् ती पुढे ... : : : : पाहते तर काय,,,,, कुत्रा मेलेला असतो.

वसंत - डॉक्टर माझी बायको गेल्या बारा तासांपासून एकही शब्द बोलत नाही. डॉक्टर - मग तुम्ही माझ्याकडे का आलात? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड वाल्यांकडे जा.

प्रेम अशा व्यक्तीवर करावे कि ती आपल्या श्वासप्रमाणे असावी की ज्याशिवाय आपण आणि आपल्याशिवाय ती जगूच शकत नाही...

तूच माझी प्रिया देण घेण नाही या जगाशी.. तूच सांग ओढ तुझी सरेल तरी कशी...

तुमच्याकडे पाऊस पडला का हो ?

आज ति म्हणाली... ???? ऐ "Yedu" ????जास्त Handsome???? राहू नकोस हा नाही तर Line मारतील रे पोरी???????????? तुझ्यावर....

काका - काय मग, काय करतोस आजकाल ?? ???? मुलगा - इंजिनीयर झालो..???? काका - पण तु तर ITI ला होता ना..? ???? मुलगा - तुमची पोरगी पण नर्सिंग करुन मी डॉक्टर झाले सांगत फिरते.

जगाच्या दूर , एका प्रेम नगरीत , आपल छोट स एक घर असाव , अस माझ प्रेम असाव ... ... तू माझी रोज वाट पहावी , आणि मी हळूच येवून , तुला मिठीत घ्याव , अस माझ प्रेम असाव ... मी उशिरा का आलो म्हणून रुसाव , मी मग तास न तास तुला मनावाव, आणि मग हळूच तू हसून द्याव , अस माझ प्रेम असाव ... प्रेमाच्या नभा खाली , प्रेमाच्या धर्तीवर , प्रेमात रंगलेलो फक्त दोघे असावेत , अस माझ प्रेम असाव ... प्रेमाच्या वर्षेत , चीम्भं भिजून , दोघे आनंदात गाणे गावेत , अस माझ प्रेम असाव ... तुला उदास बघून , माझे अश्रू पहिले निघावेत , अस माझ प्रेम असाव ... जीवनाच्या प्रत्येक क्षणात , तुझ्या सुखासाठी मी झटाव, अस माझ प्रेम असाव ... आपल्या चहू बाजूनी प्रेम , प्रेम आणि फक्त प्रेमाचा वास असावा , अशी ती नागरी असावी , अस माझ प्रेम असाव ...

12वी नंतर ग्रॅजुऐशन करणे तितकेच महत्वाचे असते..... जितके मेल्यानंतर तेरावा करणे महत्वाचे असते...... होत काहीच नाही, फ़क्त आत्म्याला शांती मिळते ????????????????????????

रागाला जिकंण्याचा एकमेव उपाय - मौन .

जीवनात मागे बघुन शिकायचे असते आणि पुढे जायचे असते.

कुणीतरी असाव गालातल्या गालात हसणार , भरलेच आसवांनी तर डोळे पुसणार , केल परक जगानं तर आपल करुन घेणार , कुणीतरी असाव

तीच्या आठवणींपासून दूर जाण तुला कधी जमणार नाही रे तीने दिलेल फ़ूल सुकले तरी सुगंध त्याचा सुकनार नाही र

गण्याची बायको रागा रागातच ओरडली.. आहो काय करताय हे .........? अस हौदाच्या पाण्यात कोण डोक घालुन बसतय का ? गण्या : अग ...... डोक्यात काहीच राहीना झालया. कुटण पंक्चर झालय का ते बघतोय. ????????????????????????????

वेळ जात नाही ? टाईमपास करायचाय ? सोप्पंय्...! शटर बंद असलेल्या एटीएमसमोर उभे राहायचे....हाताची घडी घालून वगैरे... हळूहळू आपल्या मागे रांग लागते. अधून मधून मागे पाहायचे. मोठी रांग झाली की ..... आपल्या मागच्याला करंगळी दाखवायची आणि सटकायचे...... हाय काय अन् नाय काय....

???????????? मोदींनी नोट का बदलली याचे कारन अत्ता कळले महात्मा गांधीजी यांची मान डावी कड़े असून खुप दुखु लागली म्हणून उजविकडे करण्यात आली????????????????????

जंगलात गारुडी पुंगी वाजवत बसला होता. वाह वा जंगलात गारुडी पुंगी वाजवत बसलाहोता वाह वा पण नाग पण एवढा चाप्टर की हेडफोन लावून बसला होता ????????????????????????

नवे स्वप्न रंगवताना जुन्यांचीही जाणीव असावी नव्या स्वप्नातील पहाट दाट धुक्याची नसावी

आता हि अफवा कोणी पसरवली . . अॅक्टीवाच्या सायलेंसरवर, बायकोचं नाव लिहिलं तर... "बुलेट" चा आवाज येतो म्हणे.....????????????????????????????????????????

आशा म्हणजे मानवी जीवनाचा मुख्य आधार होय.

आयुष्यात तुम्ही किती आनंदी आहात ते महत्वाच नाही ... तुमच्यामुळे किती जण आनंदी आहेत .. याला महत्व आहे.....!

मैत्रीमध्ये जरुरी नसते दररोजची भेट.. येथे ह्रदयाचा ह्रदयाशी संवाद असतो थेट..

गेलीस तु दुर सोडूनी तरी कवितेत आहे माझ्या प्रत्येक शब्दात तुझा सहवास आहे लिहताना कविता तुज अनुभवायचे आहे वाचताना कविता तुज ऐकायचे आहे गेलीस तु दुर सोडूनी तरी तु माझ्यातच आहे मनाच्या गाभाऱ्यात सखे बस्स तुझ्याच आठवणी आहे...

आत्म्याची सुधारणा हा सर्व सुधारणांचा आत्मा आहे.

विज्ञानचे मास्तर- जर गुरूत्वाकर्षण नसेल तर काय होईल? बंड्या- फार गोंधळ होईल, कारण जो केर आम्ही पहिल्या मजल्यावरून खाली टाकतो तो खाली जाण्याऐवजी आमच्या मजल्यावरच अडकेल.

आजकालची पोरं दिवाळीची सुट्टी लागली की शंभर रूपयाचा नेट पॅक टाकतात???? ???????????? आणि आम्ही एक होतो.....सलाइनच्या पाइपीसाठी दवाखाने ???? हिंडायचो आनी तांबड्या मातीसाठी वीटा फोड़ायचो????????????... एकच नाद.......किल्ला ????????????????????????????⁠⁠⁠⁠

नेहमी लोक म्हणतात कि जगलो तर भेटू .......... पण तुला पाहिल्यापासून सारख वाटत आहे कि आपण भेटत राहिलो तरच जगू

हे बघा मिञांनो तुम्ही जर काही बदलू इच्छित असाल . , तर अविवाहित असताना बदला . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . लग्नानंतर तुम्ही टीव्ही चॅनेल पण बदलू शकत नाही.

गंजण्यापेक्षा झिजणे केव्हाही चांगले ! यशाजवळ पोहोचण्यासाठी कधीही शॉर्टकट नसतो.

आम्ही त्याच व्यक्तींची काळजी घेतो, जे त्या काळजिसाठी पात्र आहेत.... कारण... प्रत्येकाला खुश ठेवायला आम्ही काही जोकर नाही...

★आजचा सुविचार★ " मांजर " आणि " नवरा " कुठेही सोडले तरी संध्याकाळी घरी परत येणारच ! पण " बोका " आणि "बायको " कितीही लाड केले तरी गुरगुर करणारच !!

????नशिब पाकिस्तानच्या शेजारी महाराष्ट च्या शेतकर्याचं वावर नाहि आई शप्पथ धुरा सरकवु सरकवु अर्धा पाकिस्तान ताब्यात घेतला आसता.????????????????

जुळायच्या असल्या तर गोष्टी आपोआप जुळतात.... आणि तरीही जुळवायच म्हटलं तर नुसता संसार होतो... सहवास नाही.

आदर्श गृहिणी ही शेकडो गुरूंहून श्रेष्ठ आहे.

ही अफवा कोणी केली मावा गुटखा खाणाऱ्यांचा मोर्चा निघणार???????? का तर म्हणे हेल्मेट घातल्याने थुंकता येत नाही.........????????????????????????

गप्प बसायला हवे तेव्हा बडबडणे आणि बोलायला हवे तेव्हा गप्प बसणे या दोन्ही गोष्टी म्हणजे मूर्खपणाच.

नाते बहिण -भावाचे प्रेम आणि विश्वासाचे बंध हे आपुलकीने जपण्याचे *भाऊबीजेच्या हार्दीक शुभेच्छा*.

शेवट्च्या श्वासपर्यंत जे प्रामाणिक असत ते म्हणजे प्रेम खर प्रेम...!

माणसाला त्याचे श्रेष्ठत्त्व जातीने नव्हे तर गुणांनी प्राप्त होते.

कर्तव्याचे बीज हे नात्याच्या झाडाला बळ देते.

पोरगी पोरग्याला: "तुझी स्माइल काय गजब हायं.. दात कशे चमकुन रायले बे इतके...? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? पोरगं लाजून... ☺ "माझ्या तंबाकू मधे मीठ हाय..!" ????????????????????????????

मेजर : दारुच वेसन सोडलं असत तर आता पर्यंत सुभेदार झाला असतां. जवान : सर पण, यासाठी व्यसन सोडण्याचे काय काम आहे. मी दारु प्यायल्यावर मला वाटते मी कर्नल झालो!

समस्या या प्रत्येकाला असतात ... पण तुमचा दृष्टीकोन तुमच्या जगण्याला दिशा देतो ...

आयुष्यभर हसवेन तुला पण मला कधी रडवून जाऊ नकोस, काळजी घेईन तुझी पण मला कधी सोडून जाऊ नकोस…

???? आपल्याला पण ????तिच ????पाहिजे.. जिला ????फ़क्त #मिच पाहिजे love u ..

संता आपल्या रिक्षाचे एक चाक काढत होता. ते पहाणार्‍या एकाने त्याला विचारले सांता असं कां करतोय. सांता त्याला रागावून म्हणाला, दिसत नाही क ां? येथे पार्किंग फक्त दोन चाकी वाहनांसाठी आहे. ????????????????????????????????????????????????????????

आज्ञेला सामर्थ्य यायला आधी सेवा करावी लागते .

तुम्ही किती जगलात ह्यापेक्षा कसं जगलात याला जास्त महत्त्व आहे.

पहिला- काय, तुम्ही निवृत्त झालात? नोकरीत कोणाचा पैसाही घेतला नाही तुम्ही? कोणत्या खात्यात होतात तुम्ही? दुसरा- बिन खाते..!

विन्याः काल माझ्या मित्राने माझ्या फोन मधुन माझ्या गलॅफेंडचा नबंर चोरला...... । मन्याः मगः? विन्याः मग काय ! बसलय.... आपल्या स्वतःच्या बहीणीला मेसेज करत......! ????????????????????????????

???????? अशी वाट लावली आहे काही लोकांची मोदींनी..... की.., सात पिढ्या बसुन खातील असे तोंड वर करुन बोलणारे ....... दुधाची पिशवी ऊधार मागत आहेत....!!!!!????

???????????????????????????? एक कुत्रा रस्त्यानं सैरावैरा पळत होता.... एका कुत्र्यानं त्याला अडवून विचारलं, " का, रे, का पळतोस?" " अरे, काय सांगायच!" कुत्रा धापा टाकत म्हणाला, चांगला, म्हणून शोले पाहायला गेलो, तर तो वीरू म्हणतोय कसा..... बसंती, इन कुत्तोंके सामने मत नाच! म्हंजे, वा रे वा! काय फुकट गेलो होतो काय.... चांगला तिकिट काढून गेलो होतो ! मत नाच, म्हणणारा हा कोण टिक्कोजी! बसंतीनं पण त्याचं नाही ऐकलं.... नाचून-नाचून तिच्या पायातून रक्त यायला लागलं, तसा तो वीरू पिसाळला; मला म्हणाला, कुत्ते, मै तेरा खून पी जाऊंगा! मी म्हणलं, अरे, हट्! तुझेच हात बांधलेले.... तू क्या मेरा खून पियेगा! बसून राहिलो तसाच! पण, मधीच त्या गब्बरला काय चावलं, काय माहीत; म्हणाला, सांबा, उठा बंदूक, और लगा निशाना इस कुत्ते पे ! मग मात्र म्हंटले, आता आपलं काही खरं नाही... पळा... पळा... नया है वह !"???????? ????????????????????????????

???????????? मुलगा कुठे आहेस मुलगी gallery मंधे बसली आहे आणी तु मुलगा मग मी File manager. मंधे बसलो आहे ????????????????

कर्तव्य पार न पाडता हक्कांच्या मागे धावलात तर ते दुर पळतात.

एक पेन चुक करू शकतो. पण.,???? एक पेन्सील कधीच चुक करत नाही., ???? कारण तीचा partner (खोडरबर)तीच्या सोबत असतो.???? तो तिच्या सर्व चुका सुधारतो...???? म्हणुनच जीवनात आपला एक तरी विश्वासु मिञ असावा. ???? *जो आपल्या चुका सुधारेल.????????????????????????

" नवरा बायको च भांडन चालु अस्त" नवरा :- तु स्व:तला आवर नाहीतर माझ्या मधला जनावर बाहेर येईल ... , , , , , , , , , , , , , , , बायको :- हा हा येऊदे " ऊंदराला " कोण घाबरत,.......

मुलगा : अग काल न तू माझ्या स्वप्नात आली होतीस मुलगी : वा काय होत स्वप्न मुलगा : तू आणि मी दोघेच कुठे तरी लांब प्रवासाला निघालो आहोत मुलगी : हा पुढे मुलगा : आणि अचानक आपल्या बस ला अपघात होतो मुलगी : बापरे मग काय होत मुलगा :त्या अपघातात आपण दोघेच वाचतो आणि तू उठून काय तरी शोधत असतेस मुलगी : मी तुला शोधत असते ना. बरोबर ना ? मुलगा : नाही ग मुलगा : तू बस कंडक्टर ला शोधत असतेस....तिकिटाचे उरलेले २ रुपये घेण्यासाठी...

रेशमी धाग्यांचं ते एक बंधन असतं सुगंधी असं ते एक चंदन असतं, पावसात कधी ते भिजत असतं वसंतात कधी ते हसत असतं, जवळ असताना जाणवत नसतं, दूर असताना रहावत नसतं, प्रेमाचं नातं हे असच असतं,

हल्ली मी मुलींकडे बघणं सोडून दिलंय कारण हल्ली मुली माझ्याकडे बघतात...

प्रेम असतं POSTकार्ड, आयुष्य असतं VISITING कार्ड, बायको असते MEMORY कार्ड, नवरा असतो ATM कार्ड, मैत्रीण असते DEBIT कार्ड, शेजा-याची बायको असते GREETING कार्ड, आई-वडील असतात PAN कार्ड, आपली मुले असतात IDENTIY कार्ड, पण........... आपले जिवलग मित्र असतात... AADHAR कार्ड...!!! म्हणून AADHAR कार्ड सांभाळून ठेवा.....धन्यवाद

रस्ता नाही असे कधीही होत नाही, रस्ता शोधायला अपयश येते हेच खरे.

जरी तुझ्या माझ्या मध्ये येतील तूझे ‪#‎पप्पा‬...... पण आपली सेटिंग लावणार ते गणपती ‪#‎बाप्पा‬..

*25 डिसेंबर नंतर पैसे बँकेत भरा... आणि सांगा .... सांताक्लोज ने दिलेत*????????????????????????????????

पुस्तक वाचता-वाचता नवरा बायकोस म्हणतो- पहा बरे या पुस्तकात काय लिहिले आहे ते की मूर्ख माणसांना सुंदर बायका मिळतात. बायको लाजत उत्तरली- राहू द्या हो, तुम्हास माझी स्तुति करण्याव्यतिरिक्त दुसरे काही सुचतच नाही.

आता तरी शहाणे व्हा! एका क्षणात पैशाचा कागद होऊ शकतो. सोन्याचा धातू होऊ शकेल, जमीन सरकारी मालकीची होऊ शकेल पण नात्याचे मोल प्रत्यक्ष भगवन्तालाही कमी करता येणार नाही. *आभासी दुनियेतून बाहेर पडून नात्यांचे मोल जाणा.* ........ . ????????????????????????????

???????????????????? अदभुत सत्य ???????????????? जगातील 99.99% महिलांच्या नावातील शेवटचे अक्षर A किंवा i असते. विश्वास नसेल तर बघा विचार करुन ???? बायकोचे नाव आठवा... ???????????????? ???????????? ????????

प्रेम म्हणजे मधुर सुवासाने दरवळणारे पुष्प आहे.

मुलगा त्याच्या gfच्या आठवणीत पाण्यात दगड मारत होता..????????. . . . . . . . . . . . . . . तेवढ्यात एक बेडुक वरती येत आणि म्हणतो पाण्यात ये तुला दाखवतो तुझ्या gfच्या नादात आमच्या gf च डोकं फुटल की माकडा ????????????..#....

एकदा एक ‘पाटील’ आंघोळ करताना शाम्पू डोक्याला आणि खांद्याला लावत होता.. बायको : अवं.. हे काय करताय ? शाम्पू डोक्यालाच लावायचा असतू.... पाटील : आगं येडे ...हा काय...साधा शाम्पू ...न्हवं...head & shoulder हाय......पाटलांचा नाद खुळ

गावची शाळा गुरजी :- पोरांनो गाईचे दुध पेलं की बुद्धी वाडते. रोज एक गिलास दुध पेत जा. बंड्या:- काई बी सांगुन रायले काय गुरजी तसं असतं तं मंग वासरु इंजिनीअर झालं नसतं काय.? ????????????????????????????

तिच्यासाठी मी प्रत्येक गोष्ट केली .. का ती माझे ह्रिदय तोडून गेली.. तिच्यासाठी मी नाही परवा कोणाची केली.. तरी ती मला का सोडून गेली . तिच्यासाठी मी जगाची दुष्मनी केली .. का मला ती एकटा सोडून गेली .. तिच्यासाठी मी मित्रांशी दगाबाजी केली .. का ती केसांनी माझा गळा कापून गेली .. सांगा तरी माझी चूक काय झाली .. का ती मला अशी परकी झाली .. तिच्यासाठी मी केले जीवाचे रान .. का ती मनामध्ये वणवा पेटवून गेली .. का प्रिये तू मला सोडून गेलीस ? का प्रिये तू मला सोडून गेलीस ? -

लक्षावधी वर्षाँनी एखादा सुर्य निर्माण होतो, कित्येक कळप शोधल्यावर एखादा कस्तुरी मृग सापडतो, हजारो शिँपले उघडल्यावर एखादा मोती दिसतो, शेकडो माणसे आयुष्यात भेटतात पण त्यात एखादाच मन जिंकून जातो....!!

धनवान असणारा कंजुष मनुष्य, गरीबापेक्षा अधिक दरिद्री असतो.

मृत्यूच्या छायेत माणसाचा आत्मा जागृत होतो हेच खरं.

लोकांच कस हे ज्याची हवा त्याला मुजरा… अन आपल कस हे ज्याची हवा त्याला तुडवा …

आपलं कस आहे माहिती आहे का...?? आला तर आला नाहीतर ‪#‎तेल‬ लावत गेला.

कैप्सूल खाऊन बनवलेली बॉडी , जमीन विकून आलेला पैसा , फेसबुक वर झालेल प्रेम आणि व्हाट्सएप्प वर मिळवलेले ज्ञान कधीच नाही टिकत| *चाणक्य लिहायचा विसरला होता* . म्हंटल मीच सांगाव???????? ???????????????????????????????????? . . जर सकाळी लवकर उठल्याने ताक़त, बुद्धि आणि धन वाढत - तर पेपर वाला आणि दूध वाला सर्वात मोठे श्रीमंत असते । . झोपून राहत जा आणि जीवनाचा आनंद घ्या ।???????? *हे पन चाणक्य सांगायच विसरला* . म्हंटल मीच सांगाव???????? ????????????????????????

मोत्यांना काय माहित , शिम्प्ल्यानी त्यांना किती जपलाय , मोत्यांच्या केवळ नाजुकपनासाठी त्यांनी आपल आयुष्य वेचलय...

सारं काही जाणतेस तू... परत मी सांगायलाच हवं का ? नजरेतल्या भावना वाचतेस तू... त्यांनाही शब्दांत बांधायला हवं का ?

कुणाशी एवढ बोलु नये की त्या व्यक्तिला आपल्याशी बोलण्याचाही कंटाळा यावा … . आणि आपण त्या व्यक्तिच्या एका शब्दासाठी तरसाव … :-( . कुणाला एवढेही Msg करू नये की त्या व्यक्तिने पाहुन ही न पाहील्या सारख कराव … . आणि आपण त्या व्यक्तिच्या msg ची दिवसभर वाट बघाव … :-(

???????????????? ऊतरली का सर्वांची 2016 ची जुनी कॅलेंडर भिंती वरून ????????????????????

पत्नी.... आहो... एकले का ? शेजारच्या कुलकर्ण्यांच्या मुलीला गणितात ९९ गुण मिळाले.. पती - अरे व्वा, छान ! मात्र, एक गुण कसा काय गेला तिचा.. पत्नी - तो आपल्या मुलाने मिळवला...

लाटांचे प्रेम होते किना-यावर, पण तिचे लग्न झाले सागराबरोबर, किना-याची प्रिती तिला खेचत आणते. पण किना-याला डाग लागु नये म्हणुन ती परत जाते. हेच खर प्रेम.

तूच सांग मी हसू तरी कस तू रुसलास तर जगू तरी कसं माझं सगळ आभाळ तूच तर आहे तुझ्या इतकं जवळच दुसर कोण आहे शब्द शब्द मी मनात साठवून ठेवते तू भेटल्यावर मन मोकळ करते तुलाही ठाऊक आहे किती प्रेम करते तूच आहे सखा तुला आपल मानते तूच सांग मी जगू तरी कसं तू रुसलास तर हसू तरी कसं

"तिच्या पेक्षा भारी मला माझे दुश्मन वाटता ...जेव्हा पण भेटतात साले एकच सांगतात ... "सोडनार नाय तुला "

आजकाल १० वर्षाच्या मुलीकडे पण iPhone Smart Phone आहे . . आपला एडमिन १० वर्षाचा होतो तेव्हा त्याजाकडे पण एक फोन होता.....!. . . त्याचं कोणतं ही बटन दाबलं की तो एकच साऊंड करायचा . . . . . . . . . चल छैय्या छैय्या छैय्या छैय्य्य्या . ????????????????

पुण्यात नाटकाचा पहिला प्रयोग संपतो. लेखक: कसे वाटले? नाटकात काही बदल आवश्यक आहेत ? जोशी काका : नाटकाच्या शेवटी नायिका विष घेऊन मरते त्या ऐवजी बंदुकीने गोळी झाडून घेते असे दाखवा. लेखक : का ? जोशी काका : म्हणजे बंदुकीच्या आवाजाने प्रेक्षक जागे होतील आणि घरी जातील.. ????????

एकदा वेड आणि प्रेम ह्या दोघांनी लपा-छपी खेळायचे ठरवले, वेड्यावर राज्य होत, तो१,२,३ ....असे आकडे म्हणू लागला, इकडे प्रेम लपण्यासाठी जागा बघत होत, पण प्रेमाला प्रेमाची जागाच मिळत नव्हती, वेड्याचे आकडे जेव्हा संपत आले तेव्हा प्रेमाने पटकन समोरच्या झुडपात उडी टाकली, ते झुडूप गुलाबांच्या फुलांच होत आणि तेथे प्रेम लपून बसलं ............. वेड्याने प्रेमाला भरपूर शोधलं, पण प्रेम काही मिळाले नाही, शेवटी स्वताहाची हार सहन न झाल्या मुळे वेड्याने चिडून समोरच्या झुड्प्यात जोराने काठी खुपसली व बाहेर काढली ........ बाहेर काढल्या नंतर काठीला लागलेलं रक्त बघून वेड दचकला त्याने झुडूपा मध्ये वाकून बघितलं, तेव्हा तिथे त्याला हसत असलेल प्रेम दिसलं, पण तो पर्यंत ते प्रेम आंधळ झाल होत कारण ती काठी त्या प्रेमाच्या डोळ्यात खुपसली गेली होती.......... ते पाहून वेड खूप रडला आणि त्याने प्रेमाला वचन दिले कि इथून पुढे तू माझ्या डोळ्यांनी बघशील म्हणजेच मी नेहमी तुझ्या आधारासाठी तुझ्या बरोबर राहीन............. तेव्हा पासून प्रेम हे आंधळ आहे आणि प्रत्येक जण प्रेमात वेडा आहे.

एक बेवडा रात्रीची सायकल???? घेऊन कब्रीस्तान मधी घूसला . अन दूसर्या साईड ने बाहेर निघाला अन घाम पुसत बोलला…???????? . . च्यामायला कोनता रोड होता काय माहीत… येवढे स्पिड़ ब्रेकर असत्यात व्हय…???????? ????????????????????????????????????

असे ह्रदय तयार करा की त्याला कधी तडा जाणार नाही, असे हास्य तयार करा की त्याने ह्रदयाला त्रास होणार नाही, असा स्पर्ष करा की त्याने जखम होणार नाही, अशी नाती तयार करा की त्याचा शेवट कधि होणार नाही

मुलगा आणी मुलगी दोघही खुप हसत होते.अचानक मुलीन चेहरा लपवला. मुलगा :- काय झाल ग ? मुलगी :- काही नाही . मुलगा :- सांग ना . मुलगी :- काही नाही म्हटलं ना रे . मुलगा :- सांग ना प्लीज . मुलगी :- अरे हसता हसता शेंबुङ आला.. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

ती म्हणाली तु स्टेटस तर छान टाकतोस पण_लाईक येत नाहीत. . . . . आता खाली काय बघताय ईज्जत तर वरच गेली ना राव.. ??????

उद्या मी ह्या जगात नसेल....पण तरीही माझा नंबर तुझ्या मोबाइल मधे नक्की असेल....

माझा आधार व्हायला शब्द कधिही तयार असतात अगदि तसच माझा आजार व्हायला तुझ्या आठवणिही तयार असतात...

महेश- काय रे रमेश तुम्ही दोघं नवरा बायको नेहमी भांडत का असता? रमेश- काय करणार, आमची पहिली भेटच मुळात वादविवाद स्पर्धेत झाली होती.

तुला पाहिलं त्याक्षणापासून , रुपात तुझ्याच चिंब भिजून गेलो... तुझ्याच साठी जगता जगता, माझे जगणे मात्र विसरून गेलो.

गण्या - किती subject उडाले ? . . मन्या - 4 उडाले पण वाघ चार पावले मागे सरतो ते पुढे मोठी उडी मारण्यासाठी . . गण्या - व्हय रे ते बी खरंच हाय . . मन्या - तुझे किती उडाले रे . . . . . . गण्या -काय नाय आमचा वाघ मागे सरता सरता पार खड्ड्यात पडला राव...????

२ वटवाघळं झाडावर उलटी लटकलेली असतात.. त्यातलं एक अचानक सरळ होतं.. पहिलं वटवाघुळ : काय रे काय झालं?? दुसरं वटवाघुळ : काही नाही, चक्कर आली..!! ????????????????

आठवणी येतात....! आठवणी बोलतात.....! आठवणी हसवतात......! आठवणी रडवतात.......! काहीच न बोलता आठवणी निघूनही जातात......! तरी आयुष्यात शेवटी आठवणीच राहतात...

शेवटी शोधलाच group admin ला मराठी शब्द : . . . . . . . . . . . . "टोळी मुकादम"???? .????????????????????????

सुकलेली पाने पडतात वारा सुटल्यावर .. तशी तुझी स्वप्न पडतात मी डोळे मिटल्यावर...

वडिल : इतका मार खातोस रोज, तुला राग येत नाही का रे माझा..? : मुलगा : येतो ना...! : वडिल : मग काय करतोस तू राग आल्यावर...? : मुलगा : मी संडास घासतो...! : वडिल : संडास घासून राग कसा काय शांत होतो...? : मुलगा : मी संडास तुमच्या टूथब्रश ने घासतो...! : मुलाला संडासात घालून घालून मारला. ????????????????????????????????????????????

महेश - आत्ता मी माझ्या मुलाला तीन किलो सफरचंद आणायला सांगितले होते, पण तू त्याला लहान समजून दोनच किलो दिले? फळवाला- साहेब, मी तर तीनच किलो दिले होते, जरा तुम्हीच आपल्या मुलाचे वजन करून बघा.

आई: काय करतोस रे कारट्या????? मुलगा: वाचन करतोय आई..☺ आई:काय वाचतोय बाळा? मुलगा: तुझ्या सुनबाईचे मेसेज.................???? आईने १४० च्या स्पीडने चप्पल फेकुन मारली.... तोंडच फुटल पोराच...????????????????????????????????????

बाळू - हा चाकू का उकळवत आहेस? काळू - आत्महत्या करण्यासाठी. बाळू - मग त्याला उकळवायची काय गरज आहे? काळू - त्याचं इनफेक्शन होऊ नये म्हणून.

काय सांगू मित्रांनो?? काल Gf ला मस्करीत म्हणालो.. "दिल चीर के देख, तेरा हि नाम होगा" : कालपासून.. चाकू घेऊन मागे लागलीये..!!! येडी.. रताळी..

जज : तुझी शेवटची इच्छा काय आहे?" आरोपी : मला राहुल गांधींच्या लग्नात सलमानच्या बायकोशी मनमोहन सिंगना गप्पा मारताना पहायचे आहे. फाशीच रद्द झाली ना राव...... .????????????????????????????????????????????????????

काही नसत आपल्या हातात परिस्थितीच असते छळत मन हि जात मरून मग अश्रूसुद्धा नाही गळत

बघा आले ते प्रेम पाखरू प्रेमळ तुज्या मनाला येवू दे थोडे आणखी जवळ. तुटू दे आता बंदिवास सारा संपू दे नकाराचा दरारा दे हातात हात जरा प्रेमाने बघ सलाम दिला तुला मला ह्या जगाने.

हात तुझा हाती होता.. काहीच फरक नाही पडला.. मृत्यु उभा माझ्या दारी होता.. बस..हात तुझा हाती होता.. प्रत्येक श्वास तुझ्या मिठीतला.. ... माझ्यासाठी खास होता.. बस.. हात तुझा हाती होता.. डोळ्यांतुन ओघळलेला थेंब माझ्यावरच्या प्रेमाची साक्ष होता बस..हात तुझा हाती होता.. तो रुसलेला ओला रुमाल.. पाऊले मागे फिरताना हसला होता बस..हात तुझा हाती होता.. क्षणांत वाढणारे अंतर पण.. श्वासांत तुझाच दर्प होता बस..हात तुझा हाती होता.. प्राण नेण्या मृत्यु चुकला होता.. वचनांच्या बंधनात बहुदा फसला होता बस..हात तुझा हाती होता..

#आत्ताच्या_बँकेबाहेरच्या_पुणेरी_पाट्या टेन्शनच्या आणि धावपळीच्या वातावरणात #पुणेरी_टोमणे कडून थोडा गमतीने दिलासा देण्याचा प्रयत्न. एन्जॉय! 1. हि कोणाच्याही तिर्थरूपांची बँक नसून सर्वांनी लायनीत उभे राहून आत येणे 2. "तुला माईत्ये का मी कोने?" म्हणणाऱ्यांना नोटा बदलून मिळणार नाहीत. 3. दादागिरी करणार्यांना जुन्या 500 च्या नोटा दिल्या जातील. 4. फॉर्म नीट भरा, दादा, तात्या, अण्णा, यांना आम्ही ओळखत नाही, कारण आम्ही आत्ता बाप आहोत. 5. अरेरावी करू नये, कोणीही तुमच्या मदतीला येणार नाहीत कारण जुना नोटा कामाच्या नाहीत. 6. उगाच पाणी वाटप वगैरे कार्य करुन मते ओढण्याचा प्रयत्न करू नये, आम्ही पाण्याने भरलेला माठ आणि पेला ठेवला आहे. लोकं आपापली घेतील. 7. विनाकारण कोणी केमेरे चालू करून लोकांना तुमचे काय मते? काय वाटतंय नोटा बंद झाल्यावर वगैरे लोकांचे इंटेर्विव्यु घेत बसू नये, सरकार ने फायनल निर्णय घेतलाय, आता कोणी काही हि बदलू शकत नाही... 8. घाई करू नये, हि बँक आहे लोकल ट्रेन नाही. 9. कॅशिअर सोबत फालतू वाद घातल्यास केशिअर ला झोपायला सेपरेट बेड ची सोय आहे, विचार करून बोला. 10. आम्ही तुमचे सेवक आहोत, नोकर नाही. 11. हे पुणे आहे, सभ्य भाषेत अपमान करायची इंडायरेक्ट पद्धत आहे. 12. नोट हि लक्ष्मी आहे, त्यामुळे तिच्यासोबत इथे सेल्फी काढत बसू नये... 13. थोडा उशीर होत असलेतरी भाईगिरी न करता लायनीतच थांबावे, इथे आजूबाजूला पोलीस आहेत, आणि तुमच्याकडे 500-1000 व्यतिरिक्त दुसऱ्या नोटा नाहीत. 14. गर्दी असल्याने वेळ लागणारच, तरी कृपया सारखं पिचिक पिचिक आवाज काढू नये... घरी पैसे साठवायला आम्ही सांगितलं न्हवते. 15. हा परीक्षा हॉल नाही, तरी, इतरांचा फॉर्म पाहून भरू नये. 16. अजून किती वेळ लागेल वगैरे फाजील प्रश्न विचारू नये, कारण त्याचे उत्तर आम्हालाही माहित नाही. 17. इथे गाडी पार्क केली तर चालेल का वगैरे पांचट प्रश्न विचारू नये. 18. ATM चालू आहे का हे पाहण्यासाठी ATM च्या बाहेर लाईन आहे का ते पाहावे. 19. सरकार कडून मिळालेलेच फोटो भिंतीवर लावले आहेत, तरी आमच्या यांचा फोटो नाहीये वगैरे वाद घालू नये. 20. "शी बाबा" म्हणून उकडणे थांबत नाही, तुमच्या इतकंच आम्हालाही उकडते आहे, आणि आहेत तेवढे सगळे फॅन्स चालू ठेवलेत. 21. आमच्याकडे ज्या नोटा अव्हेलेबाल आहेत त्याच आम्ही देऊ शकतो, आमचा स्वतःचा नोट छापायचा कारखाना नाही. 22. सर्वांच्या नोटा दिसायला सारख्याच आहेत, त्यामुळे विनाकारण, तुझी बघू... तुझी बघू करत वेळकाढू पणा करून गर्दी वाढवू नये. 23. आपली संस्कृती आणि आई वडिलांची शिकवण हि आपण गर्दीत वयस्कर लोकांशी कसे बोलतो यवरूनही समजून येते. 24. उगाच मोठ्या मोठ्या राजकर्त्यांनी बँकेत येऊन लोकांना कित्ती कित्ती त्रास होतोय याची चाचणी करत बसू नये, मोठा निर्णय आहे, थोडा त्रास तर होणारच. 25. "अत्तापर्यंत किती काळे पैसे बँकेत जमा झाले ओ???" हा प्रश्न विचारू नये. कारण आम्ही एकही काळ्या रंगांची नोट घेत नाही. 26. "काका जरा पटापट करा ना" म्हणून आम्हाला सल्ला देऊ नये, आम्ही माणूस आहोत आणि मशीन नाही. 27. 1000 च्या नोटा बंद करून 2000 ची नोट का? असले फाजील प्रश्न आम्हाला विचारू नये. त्यासाठी रात्री कुठलाही न्यूज चॅनल लावून भांडणे पहात बसावे. 28. दारावर उभ्या असणाऱ्या शिपायाशी भांडू नये, त्याच्याकडे भरलेली बंदूक आहे. 29. घुसखोरी केलेल्या बांग्लादेशवासीयांनी आता आमचे काय होणार वगैरे प्रश्न विचारून आमचा वेळ वाया घालवू नये, घुसायाच्या आधी आम्हाला विचारले होते का? 30. आम्ही तुमच्या सेवेसाठी तत्पर आहोत, निशिंत रहावे 31. किती हि गर्दी असेल तरी ही दुपारी 1 ते 4 बँक बंद......... ............ राहणार नाहीत, काळजी नसावी. आता लगेच हि पोस्ट कॉपी करून त्यात पुणे खोडून इतर शहरांचे नाव टाकून तुमच्या पेजवर टाकू नये, कारण काही गोष्टी पुण्यालाच सूट होतात... आणि आपल्या Puneri Tomne पेज चे नाव खोडून तुमचे नाव टाकू नये, कारण आपले जुने फॉलोवर्स आपली लिहायची पद्धत बरोबर ओळखतात, पकडले जाल... आपमानाला सामोरे जावे लागेल. आणि पोस्ट अवडल्यास जरा लाइक करत जा, प्रोत्साहन मिळते. आशा आहे की लायनीत उभे असताना हे वाचून थोडेतरी मन गर्दीतून वळले असेल......

फार काही नको ग तुझ्याकडुन फक्त एकदा विश्वासाने बोल ए मी तुझीच आहे, आणि शेवटपर्यंत तुझीच राहील...!

जे झालं त्याचा विचार करू नका; जे होणार आहे त्याचा विचार करा.

एक मनी आस एक मनी विसावा तुझा चंद्र्मुखी चेहरा रोजच नजरेस पडावा नाहीतर तो दिवसच नसावा.

अविचार लगेच सुचतो; पण सुविचार लवकर सूचत नाही. म्हणून जेंव्हा सुविचार सुचेल तेंव्हा अविचारा पुर्वी, सुविचार त्वरित अमलात आणावा.

मुलगा : तुझे डोळे इतके सुंदर आहेत कि ......, मुलगी : कि काय ? पुढे बोल ना लवकर मुलगा : बरेचदा तुझा डावा डोळा उजव्या डोळ्याकडे बघत असतो

एक्का कितीही मोठा असला तरी, राणी ही फक्त राजाचीच असते.. मी ही तोच एक्का आहे... ज्याच्या नशिबात राणी नाही...

बायकोच्या नजरेतून जगाकडे पाहूया जगातील सगळ्यात उत्कृष्ट माणूस: तिचे बाबा जगातील सगळ्यात प्रेमळ स्त्री: तिची आई जगातील सगळ्यात हुशार स्त्री: ती स्वत: जगातील सगळ्यात दु:खी नवरा: तिचा भाऊ जगातील सगळ्यात मोठी शत्रू: तिची नणंद जगातील सगळ्यात सुंदर पुरुष: तिचा मुलगा जगातील सगळ्यात नशीबवान नवरा: तिच्या बहिणीचा नवरा जगातील सगळ्यात अडाणी स्त्री: तिची सासू आणि ....., जगातील सगळ्यात खराब, कामचोर, स्वार्थी, खोटारडा, कंजूस, बेकार माणूस कोण ..? आता हे देखील सांगायला पाहिजे का..? ????????????????????????????????????

फुलांच्या पाकळ्यात नेहमीच ती लपायची , गालाच्या खळीत पाकळी तिच्या असायची...

लठ्ठ माणूस- डॉक्टर साहेब, आपण मला लठ्ठपणा कमी करण्याच्या १० गोळ्या दिल्या आहे, त्या केव्हां आणि कश्या खायच्या? डॉक्टर- त्या खायच्या नसून फक्त रोज ५० वेळा जमिनीवर पाडून परत उचलायच्या की झाले.

कायमच मागण्या करण्या पेक्षा कधी तरी काही तरी देऊन पहावं, आयुष्य जास्त सुंदर वाटत...

मी खुपदा प्रयत्नकेला, तुला कायमच विसरण्याचा , पण का कुणास ठाऊक, कुठल्या न कुठल्या कारणाने, प्रत्येक वेळी नजरेसमोर, आला नेहमीच चेहरा तुझा, ठरवल विचारातून दूर जायचं तुझ्या, नेमका त्याच वेळी आठवणीत यायचा तू माझ्या, तुला विसरण्याच् या नादात मी पडली प्रेमात तुझ्या, म्हणूनच ठरवली आता नाही जाणार दूर आयुष्यातून तुझ्या

आयुष्यात यश मिळते तेव्हा कळते कि "आपण" कोण आहोत. पण अपयशी होतो तेव्हा कळते कि "आपले" कोण आहेत..

सर्वच प्रश्न सोडवून सूटत नाहीत; काही सोडून दिले की आपोआप सुटतात.

जर तुझे स्मितहास्य मला मिळाले तर मला फुलांची गरज नाही जर तुझा आवाज मला मिळाला तर मधुर संगीताची मला गरज नाही जात तू माझ्याशी बोलतोस तर दुसर काही ऐकण्याची मला गरज नाही जर तू माझ्या बरोबर आहेस तर ह्या जगाची सुद्धा मला गरज नाही

आयुष्याच्या लढाईत पुष्कळ वेळा नको असलेल्या अनेक तहांवर माणसाला सही करावी लागते.

भिकारी: साहेब महागाई वाटली आहे, एवठ्यात माझं अन् माझ्या प्रेयसीच कसं भागणार??? . साहेब: (आच्रर्याने) ..तुला प्रेयसी पण आहे..?? . भिकारी: बस का राव, ही वेळ तिच्या मुळेच तर आली आहे..!!

प्रेयसी रागाने: तुझ्या प्रेमात मी माझं सर्वस्व गमावले, मी बरबाद झाले हलकटा. . . . . प्रियकर: मग मी काय तुझ्या प्रेमात सरपंच झालो का झीपरे !!!????????????????????

प्रियकर :- एक सांगू प्रेयसी :- सांगना. प्रियकर :- तुझे स्मितहास्य खरच खूप सुंदर आहे प्रेयसी :- मी एक सांगू प्रियकर :- सांगना प्रेयसी :- हे स्मितहास्य फक्त तुझ्यामुळेच अस्तित्वात आहे

माणुसकीची वाढ म्हणजे सुधारणा.

रुप तुझे वर्णाया अक्षरे माझी तोकडी पडावी , एक स्मितहास्य तुझे बस्स, एक गझल बनावी आसमंत गंधाळावा, सुगंधीत श्वासांनी तुझ्या, छटा आसमंताची त्या, माझ्या मिठीत मिळावी मादकता तुझ्या स्पर्शात, नजरेत असे नशा, फक्तच कल्पनेने तुझ्या, काळीजं घायाळावी असूया तुझ्या सौंदर्याची ग्रह, तारे, नक्षत्रांनाही, अंश तुझा मिळावा, आसक्ती त्यांनाही असावी, विसावता मिठीत माझ्या गौरवर्ण मुर्त तुझी, अमुर्त ती प्रीत माझी आपसुकच विरघळावी...

खतरनाक प्रपोज...???????????????? ?मुलगी : I Love You! Will you marry me..?... मुलगा : जरा वेगल्या स्टाईल मधीप्रपोज कर ना? ही स्टाईल तर खुप कॉमन झाली आहे... मुलगी : तुझ्या तिरडीला खांदा देवून चितेला आग लावयची संधी, माझ्या पोराला देशील का? ????????????

एस टि स्टैंडवर पुण्याची ची मुलगीआपल्या काॅलेज STYLE मध्ये तुच्छतेने बस कंडक्टर ला विचारते, . . . ????"हे डबडं केव्हा हलणार इथून?!" कंडक्टर : कचरा भरल्यानंतर लगेच!" ????????????????????????????????????????????कारण कंडक्टर अहमदनगरचा होता

फक्त ... ‪#‎I_LOVE_YOU‬ बोलणारी नको, ‪#‎लग्न‬ करशील का माझ्याशी... ? अस विचारणारी हवीय ...

माणसाने माणसाशी माणसासारखं वागणं हाच खरा धर्म.

एखाद़याशी हसता हसता तितक्याच हक्कान रुसता आल पाहीजे , समोरच्याच्या डोळ्यातल पाणी अलगद पुसता आल पाहीजे , मान अपमान प्रेमात काहीच नसत , आपल्याला फक्त समोरच्याच्या ह्रदयात राहता आल पाहिजे .

जे तुम्हाला टाळतात त्यांच्यापासून दूर राहिलेले चांगले.. , कारण., "समूहामध्ये एकटं चालण्यापेक्षा., आपण एकटच चाललेलं कधीही उत्तम"..

भन्नाट मराठी जोक..l बायको=तुम्ही सारख सारख माझ्या माहेरच्यांबद्दल का बोलता.? जे काय बोलायचं ते मला बोला. . . नवरा=हे बघ मोबाईल खराब होतो,तेव्हा आपण मोबाईल ला काही बोलतो का ? शिव्या तर कंपनीला च देतो ना...

पाकळ्यांचं गळणं म्हणजे फुलांचं मरणं असतं. मरतांनाही सुगंध देणं यातच आयुष्याचं सार असतं, असं आयुष्य जगणं म्हणजे खरच सोनं असतं. पण या आयुष्यात तुमच्या सारखे मित्र मिळाले तर, हे जगणं सोन्याहून पिवळं असतं

लक्षावधी वर्षाँनी एखादा सुर्य निर्माण होतो, कित्येक कळप शोधल्यावर एखादा कस्तुरी मृग सापडतो, हजारो शिँपले उघडल्यावर एखादा मोती दिसतो, शेकडो माणसे आयुष्यात भेटतात पण त्यात एखादाच मन जिंकून जातो....!!

ह्या जगामधे प्रत्येकाचे आयुष्य देवाने खुप छान असे रंगविले आहे,....... मी देवाचा खुप खुप आभारी आहे कारण माझे आयुष्य रंगविताना त्याने तुझ्या नावाचा खुप छान असा रंग माझ्या आयुष्यात भरला आहे

जोशी पहिल्यांदा 5 स्टार हॉटेलमध्ये जेवायला गेले. हिम्मत करून चहाची ऑर्डर दिली.... वेटर ट्रे मधून एका किटली मध्ये गरम पाणी, एका किटली मध्ये दूध, चहा पूडीचे पाऊच आणि काही साखरेच्या पुड्या घेऊन आला. कसातरी चहा करून प्यायले. वेटर पुन्हा आला आणि त्याने विचारलं.... "Would u like to have anything more, sir?" जोशी म्हणाले... " बिर्याणी खायची इच्छा होती पण मला बनवता येत नाही ... !! " ??????

???? म्हणतात ???? एकदा आपल्याला कोणी फसवले कि त्या व्यक्तीकडे परत जायचं नसते.. पण काय करणार.. सासरवाडीला जावेच लागते...! ????????????????????????????????????

जगातील सर्वात मोठी वेदना म्हणजे, आपण ज्या व्यक्तीवर सर्वात जास्त प्रेम करतो तिच्या शेजारी बसने... आणि, ती व्यक्ती कधीही आपली होणार नाही याची जाणीव होणे...

#माझ्या आयुष्याच्या पुस्तकावर #प्रत्येक अभ्यास तुझाच आहे #कहाणी तर माझी आहे #पण प्रत्येंक पानावर नाव तुझच आहे..

वशीकरण ही एक कला आहे. एखाद्याला वश कसे करावे, अहंकाराला हात जोडून, मुर्खाला त्याच्या मनासारखे वागण्याची परवानगी देऊन, पंडितासमोर ख्ररे बोलून आणि विद्वानाचे मन जिंकून. चाणक्य

माणसे एका खोलीत जुगार खेळत असतात. अचानक पोलिसांची धाड पडते. पोलीस: काय रे जुगार खेळता काय? पहिला: सर, मी तर याला बर्थडे विश करायला आलो होतो. दुसरा: सर, मी तर पत्ता विचारायला आलो होतो.... तिसरा: मला पाणी हवे होते प्यायला. ... चौथ्या माणसाच्या हातात पत्ते पाहून पोलीस त्याला म्हणतो.आणि तू? तू नक्कीच जुगार खेळात असणार! चौथा: हो पण कोणाशी

प्रत्येक वस्तूंत आणि व्यक्तीत सौंदर्य, सामर्थ्य आणि साधुत्व यापैकी काही ना काही लपलेलं असतं.

तु भेटतेस तेव्हा तुला डोळेभरुन पाहतो ,निरोप तुझा घेताना डोळ्यातअस्रु आणतो, असे का बरे होते.. हेच का ते नाते,ज्याला आपण प्रेम म्हणतो..

दुष्टाससुध्दा शक्ती असू शकते आणि तो मोहक स्वरूप धारण करू शकतो.

*"भाऊ बिजेच्या सर्वाना हार्दिक शुबेच्छा"* आजच्या दिवसासाठी खास हि कविता अस हे भाऊ बहिणीच नात क्षणात हसणार , क्षणात रडणार क्षणात मारणार , क्षणात मार खाणार क्षणात भांडणार , क्षणात रागवणार पण किती गहर प्रेम आसत हे दोघाच आस आसत हे बहिण भावाच आतूट नात....

समाधानी राहण्यातच आयुष्यातलं सगळ्यात मोठं सुख आहे.

मेकॅनिकल इंजिनिअरच्या बायकोची डिलेव्हरी झाली बायकोने त्याला SMS केला तुम्हचे नवीन वाहन लॉंच झाले आहे इंजिनिअरने रिप्लाय केला गेअर आहे कि विदाऊट गेअर ????????????????????????????????????????

"हे तू वाचत आहेस म्हणजे तू माझ्या फार जवळ आलेली आहेस !"

एक तापलेला ????विद्यार्थी गणिताच्या मास्तरला..... जर शून्याचा शोध आर्यभट्टाने लावला आणि आर्यभट्टाचा जन्म कलियुगात झाला , तर मग आधीच्या युगात 100 कौरव आणि रावणाची 10 तोंडे कोणी मोजली होती ??? ????point to be noted..???? मास्तर????... राजीनामा देऊन???? पोथी-पुराण वाचत बसलेत... अजून उत्तर सापडतय नाही ????????????

रात्री उशिरा दारू पिऊन घरात शिरलो आणि बेडवर पाठ टेकताचं.... ती म्हणाली, दारू पिऊन आलात ना..? मी म्हणालो, खरं आहे.... पण तू कसे काय ओळखलेस..? ती म्हणाली, तुमचे घर बाजूचे आहे, हे आमचे घर आहे...! ????????????????????????????????????????

कुणास दुखावू नये उगाच गम्मत म्हणून बरंच काही गमवावं लागतं किंमत म्हणून...

गुरुजी : गण्या, जगात देश किती? नीट सांग नाहीतर मुस्काट फोडेन...!! गण्या: एकच देश आहे!! भारत...!!! गुरुजी: (संतापून) आणि मग अमेरिका, पाकिस्तान, इंग्लंड ह्या काय तुझ्या सासुरवाड्या आहेत का? . . . . . , , गण्या: ते तर सगळे विदेश आहेत नं... तुम्हीच काल शिकवलंत कि ...!!

अनमोल जीवनात, साथ तुझी हवी आहे, सोबतीला अखेर पर्यंत हाथ तुझा हवा आहे, आली गेली कितीही संकटे तरीही, न डगमगणारा विश्वास फक्त तुझा हवा आहे…

.........व्हॉट्सप प्रतिज्ञा........ व्हॉट्सप माझे घर आहे.. सगळे व्हॉट्सप युजर माझे मित्र आहेत.. माझ्या व्हॉट्सप Account वर माझे प्रेम आहे.. माझ्या व्हॉट्सप च्या समृद्ध आणि.? ... विविधतेने नटलेल्या.. Profile चा मला अभिमान आहे.. त्या Profile ला Like होण्याचीपात्रता.. माझ्या अंगी यावी म्हणून मी चोवीस तास.. Online राहण्याचा प्रयत्न करीन.. मी माझ्या पालकांना, गुरुजनाना आणि वडीलधा-या माणसांना व्हॉट्सप पासून दूर ठेवीन.. आणि प्रत्येकाला फ्रेंन्ड Request सेंन्ड करीन.. माझा व्हॉट्सप, आणि माझे व्हॉट्सप मित्र, यांच्या फोटो Like करण्याची मी प्रतिज्ञा करीत आहे.. त्यांच्या Comments आणि त्यांची Post ह्यांतच माझे व्हॉट्सप वरील आयुष्य सामवलेले आहे , ,, "जय whatsapp" "जय भारत".

बोलत नाहीस पण हसतेस मी बघितले की लाजतेस नक्की प्रेम करतेस ? का मला उगीचच कोड्यात असे टाकतेस.

शहाणा माणूस चुका विसरतो, पण त्याची कारणे नाही.

कॅशलेस भारतात हाँटेल किवा ढांब्यावर जेवताना सावधानी बाळगा. नेटवर्क नसल्यास भांडी घासायला लागतील. ???? सौजन्य Paytm

रुप तुझे वर्णाया अक्षरे माझी तोकडी पडावी , एक स्मितहास्य तुझे बस्स, एक गझल बनावी आसमंत गंधाळावा, सुगंधीत श्वासांनी तुझ्या, छटा आसमंताची त्या, माझ्या मिठीत मिळावी मादकता तुझ्या स्पर्शात, नजरेत असे नशा, फक्तच कल्पनेने तुझ्या, काळीजं घायाळावी असूया तुझ्या सौंदर्याची ग्रह, तारे, नक्षत्रांनाही, अंश तुझा मिळावा, आसक्ती त्यांनाही असावी, विसावता मिठीत माझ्या गौरवर्ण मुर्त तुझी, अमुर्त ती प्रीत माझी आपसुकच विरघळावी...

वाचन, मनन आणि लेखन म्हणजे अध्ययन.

 ⁠ ??? सगळ्या जोक्स चा बाप ??? ?एका महिलेला तीन ?जावई असतात. ??जावयांना आपल्याबद्दल काय वाटते हे जाणून घेण्यासाठी ती त्यांची परीक्षा घेण्याचे ठरवते.?? पहिल्या जावयाला घेऊन ती ?नदीवर जाते आणि नदीमध्ये उडी मारते. पहिल्या? जावयाने तिला वाचवले. सासूने त्याला मारुती कार ?घेऊन दिली. दुसर्या दिवशी सासू? तलावाच्या ठिकाणी दुसर्या? जावयाला घेऊन जाते आणि तलावात उडी मारते. दुसर्या जावयानेही तिला वाचवले. सासूने त्याला बाईक घेऊन दिली. २ दिवसानंतर तिसर्या जावयासोबत सासूने तसेच केले... जावयाने विचार केला की, मला आता सायकलच? मिळेल...यांना आता वाचवण्यात काय फायदा आणि तो सासूला वाचवण्याचा प्रयत्न करत नाही. सासूचा पाण्यात बुडून मृत्यू होतो. परंतु पुढच्या दिवशी तिस-या जावयाला ? मर्सिडीज कार मिळाली. विचार करा कसं काय...? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? "अरे, सास-याने दिली..!" ???????? होऊ दे खर्च ???????☺ ⁠

आधी विचार करा, मग कृती करा.

प्रयत्न करतोय वेगळा मी, तुझ्याशिवाय जगण्याचा... तुझ्याही मनातले आझे घेऊन, तुझ्याच जगातुन दुर जाण्याचा.

आयुष्यात अपयश आल तरी एखाद्याच विश्व त्याच्यापासून हिरावून नेऊ नका... अपयश यशामधे बदलते वेळेनुसार... पण तुमचे विश्व तेच असते शेवटपर्यंत...

*एक गंमतीशीर Trick एका वाक्यात महाराष्ट्रातील सर्वच जिल्ह्याची नावे लक्षात ठेवण्यासाठी.* अग कमल उठ पाय धु , रस ,भजॆ ,चहा बनव. अ:- अकोला, अमरावती,औरंगाबाद,अहमदनगर ग:-गङचिरोलि, गोंदिया क:- कोल्हापूर म:- मुंबई ल:- लातूर उ:- उस्मानाबाद ठ:- ठाणे प:- पालघर, पुणे, परभणी य:- यवतमाळ धु :- धुळे र:- रायगड, रत्नागिरी स:- सांगलि, सातारा, सोलापूर, सिंधुदूर्ग भ:- भंङारा ज:- जळगाव, जालना च:- चंद्रपूर ह:- हिंगोली ब:- बिड, बुलढाणा न:- नांदेड, नागपूर, नाशिक,नंदुरबाद व:- वर्धा, वाशिम आवडल्यास नक्की फोर्वड करा.

हुषार मुलेही आता प्रेमात पडतात, नाही म्हटलं तरी ते कधीतरी कोसळतात

प्रत्येक मनुष्य आपल्या पापाचे ओझे स्वत:च्याच खांद्यावर वाहत असतो.

खरं काव्य प्रणयाच्या पहिल्या फुलोर्यात नाही. ते संसारात, त्या फुलांच्या निर्माल्यात आहे. ते सुखदु:खांच्या संमिश्र अश्रूत आहे.

प्रेम करत असाल तर खर करा टाइम पास म्हणून करू नका, तुमच्या विरहात एखाद्याला जगन मुश्किल करू नका

काळा पैसा,,,,, पांढरा करुन मिळेल ------- बाळू पेंटर ????????????????????????????

हृदय ???? तर तेव्हा पिघळलं... जेव्हा दारूसाठी पैसे मागीतल्यावर शिव्या देऊन चालता हो इथून म्हणणारी बायको प्रेमाने ???????? सकाळी म्हणाली... ???? हे घ्या 500 रू 1 क्वार्टर ???? घ्या आणि ऊरलेले पैसे परत आणून द्या...????????????☹☹�

 ⁠⁠⁠????शिंदे सर - बंड्या तुला Girlfriend यावर निबंध लिहायला सांगीतला होता ना.. ????लिहला का?? , , ????????बंड्या -हो सर.. . . ????शिंदे सर - बर मग चल वाचुन दाखव सर्व वर्गाला.. . ????????????????बंड्या - मित्रांनो..आज आपण एक अजब-गजब प्राण्याविषयी माहीती मिळवणार आहे.. . ????????????????ह्या जीवाचे नाव मराठी मधे प्रियसी आणि इंग्रजीत Girlfriend . . हे जीव मुख्यता शाळा/कॉलेज मधे सापडतात.. . ????याचा पौष्टिक आहार आहे Boyfriend चे डोक आणि पॉकेट . . ????????ह्या प्राण्याला नेहमी.. नाराज होताना आणि नाटक करताना पाहिले जाते.. . . ????ह्या जीवाचे सर्वात खतरनाक हत्यार.. रडणे आणि Emotionally Blackmail करन आहे.. . . ????ह्या जीवाच्या संपर्कात आल्यावर Tension नावाचा आजार होऊ शकतो.. . ????ज्याचा उपाय म्हणजे फक्त ह्या जीवा पासुन लांब राहने!! . . . ????शिंदे सरानी बंड्याचा श्रीफळ देऊन सत्कार केला....

जो सदाचारी असतो, तो देवळाच्या प्रवेशद्वाराशी पोहोचतो व जो सर्वांवर मन:पूर्वक प्रेम करतो तो देवळाच्या गाभार्यात पोहोचतो.

नवरा-बायको एकत्र जात असतात. तितक्यात समोरुन येणारी एक तरुणी नवऱ्याला "हाय" करून निघून जाते. बायको : काय हो...कोण होती ती मुलगी? नवरा : आता तू प्लीज माझं डोकं खाऊ नकोस. अजून तिलाही सांगायचंय तू कोण आहेस ते. ????????????????????????????

तुला काय वाटल,मी तुझ्याशिवाय राहू शकत नाही,तु जशी रागावून गेलीस तसा काय मी रागावू शकत नही!! तुझ्या आठवणित डोळे माझे नेहमीच रडतात, पण मी कधीच रडत नाही, तुझ्या आठवणीत मन नुसत घुसमटत असत, पण मी कधीच नाही, कारण तु सुखी आहेस, तसा मिही जिवन्त आहे कारण मि तुझ्याशिवाय जगू शकता हे विष मी आता सहज पिऊ शकतो

मुलगी (लाजुन): हे प्रेम म्हणजे काय? . मुलगा: प्रेमाच नातं २ व्यक्ति मध्ये तेच आहे जे सिमेँट आणि वाळुमध्ये पाण्याच आहे... For Example, मुलगा=सिमेँट मुलगी=वाळु प्रेम=पाणि ... आता सिमेँट आणि वाळु एकञ केल तर ते मजबुत नाय होणार, परँतु, त्यात जर पाणि मिसळवलं तर त्यांना कुणिच दुर करू शकत नाय. . . . . . . मुलगी (हसत हसत): माकडा, तु तोँडावरुनच "मिस्ञी " वाटतो...

जेव्हा आपल्याला बोलाव वाटत असतं तेव्हा सगळेच Busy असतात..

काय जमाना आलाय त्यो "राणा" ४ थी नापास,,,, तरी त्याला शिकलेल्या अंजलिचे प्रेम कळेना . . . . . . . . . . . . आणि एक आम्ही शिकुनपण पन आम्हाला अंजलि भेटणा..... ????????????

माझी आई म्हणते.....बाळा कुणाचा मान ठेवला नाही तरी चालेल, पण कुणाचा अपमान करु नकोस...

बायको: माझी मैत्रीण येणार आहे, दोन दिवस तुम्ही बाहेर झोपा. नवरा: बरं… पण वचन दे, माझी मैत्रीण आली की तू पण दोन दिवस बाहेर झोपशील…! ????????????

जेंव्हा लोक तुमच्या मागे बोलतात तेंव्हा समजून घ्यावं की.....तुम्ही त्यांच्या दोन पाऊले पुढे आहात..!!

पुस्तकांच्या सहवासात शांत आयुष्य वेचण्यासारखा दुसरा आनंद नाही.

???? #प्रेमाच्या या प्रेमळ ❤ #हृदयात... आज #अचानक धडधड???? झाली... ???? डोळे भरले ????#पाण्यांनी आणि पुन्हा ???????? #तुझी_आठवण_आली????????????

टी.सी - टीकीट दाखवा. . . . एडमीन - हे घ्या. . . . टी.सी - हे तर जुने टीकीट आहे . . . एडमीन - तर रेल्वे कुठली तुझ्या बापाने आजच शोरूम मधून काढली आहे!????????????????????

शिक्षक - मुलांनो सांगा बर शाळा म्हणजे काय?? . . . मन्या उठतो आणि बोलतो.. . . . . . . . सर शाळा अशी जागा आहे.. . जिथे आमच्या बापांना लुटले जाते आणि आम्हाला लय कुटले जाते..!????????????????????

प्रत्येक दिवशी जीवनातला शेवटचा दिवस म्हणुन जगा आणि प्रत्येक दिवशी जीवनाची नवी सुरवात करा.

त्या वेङीला वाटते ‪#‎मी_तीला‬ विसरलो पण...... "तिला" काय माहीत ‪#‎वेळ‬ आणि ‪#‎काळ‬ बदला तरी "# पहीले_प्रेम " विसरता येत नाही!!!

???? ऑफिसमध्ये प्रमोशनसाठी मुलाखती सुरू असतात. बाळूचा नंबर येतो..... बॉस : बाळू आपण सर्वात पहिली तुझी इंग्रजीची टेस्ट घेऊयात. मी जे शब्द बोलेन तु त्याच्या विरूध्दार्थी म्हणजे Opposite शब्द सांगायचास. बाळू: ओके सर. विचारा प्रश्न. बॉस : Good बाळू : Bad बॉस : Come बाळू : Go बॉस : Ugly बाळू : Pichhli. बॉस : Pichhli?? बाळू : Ugly बॉस : Shut Up! बाळू : Keep talking. बॉस : Now stop all this... बाळू : Then carry on all that. बॉस : अरे गप्प बस..., गप्प बस... गप्प बस... बाळू : अरे बोलत रहा, बोलत रहा, बोलत रहा... बॉस : अरे यार... बाळू : अरे शत्रू... बॉस : Get Out. बाळू : Come In. बॉस : My God. बाळू : Your Devil बॉस : shhhhhhh....???? बाळू : hrrrrrr....???? बॉस : माझ्या बापा..... गप्प बस जरा. बाळू : माझ्या मुला... बोलत रहा. बॉस : You are rejected. बाळू : I am selected. बॉस : देवा तुमचे चरण कुठे आहेत. बाळू : वत्सा माझे डोके इथे आहे. बॉस : बाप रे, कोणत्या वेड्याशी गाठ पडली माझी. बाळू : आई गं, कोणत्या हुशार व्यक्तीशी गाठ पडली तुझी. बॉस : साल्या, उचलून आपटेन तुला. बाळू : भावजी, पालथा करून उचलून घेईन तुम्हाला. मग बॉसने वैतागून बाळूला एक झापड मारली.बाळू ने बॉसला दोन झापड मारल्या. बॉसने मग चार झापडा मारल्या.....???????? ????????????????मग तर बाळू ने बॉसला मारून मारून बेशुध्दच केले. ???????????????????? ☝????त्यानंतर बाळू स्वतःशीच म्हणाला.......... साहेब उद्या शुध्दीवर आले की, त्यांना निकाल विचारतो. तसे तर त्यांच्या सर्वच प्रश्नांची उत्तरे मी बरोबर दिली आहेत असे मला वाटते. ????????????????????????

जेव्हा एक मुलीच्या डोळ्यात आपल्या प्रियकरासाठी अश्रू येतात... तेव्हा ह्याचा अर्थ असा होतो कि ती त्याच्या शिवाय जगू शकत नाही, पण... जेव्हा एक मुलाच्या डोळ्यात आपल्या प्रियासी साठी अश्रू येतात... तेव्हा ह्याचा अर्थ असा होतो कि ह्या जगात तिच्यावर त्याच्या इतकं प्रेम करणारं कोणीच नसतं................!

खरं प्रेम म्हणजेतडजोड करण्याची तयारी असणं. खरं प्रेम म्हणजे एकमेकांच्या गुणांना जपणे. खरं प्रेम म्हणजे दुखावलेली मने परत जोडणे. खरं प्रेम म्हणजे भांडण करुन परत जवळयेणे. खरं प्रेम म्हणजे एकही शब्द न उच्चारता भावना पोहोचणं. खरं प्रेम म्हणजे डोळ्यात फक्त आनंदाश्रु असणं

अग वेडे जास्त भाव खावु नकोस तुझ्या लग्नात जेवढी लोक येतील ना तेवढे तर माझ्या लग्नात , Dj समोर नाचायला पोर आसतील..

मनात आठवणी गर्दी करतात तेव्हा ह्सतमुखानं त्यांना या म्हणावं;

आई :- बाळ तुला लॉटरीची तिकीट काढायची सवय कवा पासून लागली मुलगा :- नाही आई मि कधीच लॉटरीची तिकीट घेत नाही आई़ :- तुझ्या खिशात सापडली मी फाढुन टाकली मुलगा :- आई लॉटरीची तिकीट नव्हते 2000 रु ची नोट होती ????????????????????????????

रेल्वे इंटरव्यू... इंटरव्युअर - समजा एकाच रुळावरून २ ट्रेन येत असतील तर काय करशील. चम्प्या - मी रेड सिग्नल दाखवेल.. इंटरव्युअर - आणि सिग्नल नसेल तर? चम्प्या - मी टोर्च दाखवेल.. इंटरव्युअर - आणि टोर्च नसेल तर? चम्प्या - मी माझा लाल शर्ट काढून दाखवेल.. इंटरव्युअर - आणि शर्ट जर लाल नसेल तर? चम्प्या - मी माझ्या मामांच्या मुलीला बोलवेल.. इंटरव्युअर - हाय? मामाच्या मुलीला? ते कशासाठी? . . . चम्प्या - तिने कधी २ ट्रेनची टक्कर पाहिली नाहीये...

एकांत क्षणी...कधी तरी असं वाटतं कुणीतरी आपलं असावं दुखाःच्या क्षणी हसवावं आणि सुखाच्या क्षणात मार्गावर व्हावं.

बोटांनी दात घासल्याने फकत बोटेचं स्वच्छ होतात. दात नाही..

आपलं जे असतं ते आपलं असतं आणि आपलं जे नसतं ते आपलं नसतं.

ईडा पिडा टळूदे???????????????? दीवाऴीला ???????????? भावांना कडक item मिळूदे????

????????विसरावे म्हणतोय आता ????????तिला. .. पण हे ????❤ह्रदय म्हणते जे ????????तिने केले तेच नाही करायचे???? तुला

???????????????? ।आजचा खास उखाना। रस्त्यातुन जात होत्या दोन सुंदरी, रस्त्यातुन जात होत्या दोन सुंदरी,???????????? एक उंदरी.. आणि दूसरी चुचुंदरी ????????????????????????????

तुझ्याकड़े पहाण्याचा तो पहिला क्षण आज मला खुप आठवतो.. तुझ्यासाठी वेडा होणारा तो माझा मन मला खुप हसवतो.. तुझ ते माझ्या कड़े पाहण हळूच काहीतरी इशारे करण माझ्याकड़े बघून हसण.. अचानक नजर फिरवून लाजन अस वाटत क्षणभर थांबाव तुझ्यासाठी.. तुझ्या त्या प्रेमळ सोबतीसाठी. तुझ्या सोबत जीवन जगण्यासाठी.. ♥♥तुझ्यावर प्रेम करण्यासाठी♥♥

कुणी चुकला की,आम्ही ठोकलाच!

म्हनलं देवाला जमेल कारे आमची जोडी. तर तो म्हनला टेन्शन नको घेउ यार मला पण काळजी आहे तुझी थोडी थोडी..!!!

शब्द तर अंतरीचे असतात,दोष माञ जिभेला मिळतो. मन तर स्वतःचच असत, झुराव माञ दुसर्यासाठी लागत. ठेच पायाला लागते वेदना माञ मनाला होतात,आणि रङाव माञ ङोळ्याना लागत. असचं नात जपत जगणं हेच तर खरं जीवन असत

पोलीस- तुझ्या खिशातील सर्व वस्तू समोर ठेव. चोर- साहेब हे अयोग्य आहे, नियामानुसार अर्धी अर्धी वाटणी व्हायला पाहिजे.

जे जोडले जाते ते नाते जी जडते ती सवय जी थांबते ती ओढ जे वाढते ते प्रेम

गार वार्यात संतात्धर कोसळणारा पौस, अश्यावेळी खिडकीत उभी राहा, हात पुढे कर दोन थेंब पावसाचे अलगद झेल. बग माझी आठवण येते का.

उलटा केलेला पिरॅमिड कधीच उभा राहू शकत नाही

नात्यांमध्ये विश्वास आणि मोबाईल मध्ये नेटवर्क नसेल तर लोक Game खेळायला सुरवात करतात...

जाता जाता तुला सांगुन जातोय माझ तुझ्यावर प्रेम आहे तुझ्याशिवाय माझे जगणेच व्यर्थ आहे .... माहित नाही तू माझी होशील की नाही पण तुझ्याशिवाय जीवनात दुसरे कोणी असणार नाही .... माहित नाही काय होईल कधाचित आयुष्भर एकटे राहने माझ्या नशिबी राहिल .....

शेवटी डोळ्यातील अश्रुंनी मला विचारल. . .!! . . . बाहेर काढलसच ना मला. . . जिच्यासाठी तु काहीच नाही. . .!!

मला एक समजत नाही,,,,???????? काही लोकं 2000 ???? च्या नोट सोबत सेल्फी काढतात आणि facebook ,whatsapp वर टाकतात,,,, . . . . . आता काय तुम्हाला भारतरत्न पुरस्कार देयचा काय ????????????????????????

तू निरागस चंद्रमा, तू सखी मधुशर्वरी चांदणे माझ्या मनीचे पसरले क्षितिजावरी...

जे जोडले जाते ते नाते जी जडते ती सवय जी थांबते ती ओढ जे वाढते ते प्रेम

शिक्षक : सांगा बर, मुलांनो अकबर बादशाहने कुठंपर्यंत राज्य केलं? सुनील : सर, मी सांगतो. पान नंबर 14 ते पान नंबर 25!

तुमचे लक्ष आमच्याकडे का?

तुम्ही आयुष्यात किती माणसे जोडली यावरुन तुमची श्रीमंती कळते.

एका गावात शुटिँग चालु होती. . मुलगी - आई आई गावात शुटिँग वाले आलेत. . आई - जाऊ नको ते खुप वाईट असतात. . मुलगी - आई "ईमराम हसमी" आलाय ..... . . . . . . . आई - अरे देवा अजीला पण घरात घे...........????????????????????????????

माझा आधार व्हायला शब्द कधिही तयार असतात अगदि तसच माझा आजार व्हायला तुझ्या आठवणिही तयार असतात

मुलगी :- अहो माझा ड्रेस शिवताना दोन्ही बाजूला नेट लावून शिवा बरं का ! ???????? . . . . . . . . . . . . . . . . टेलर :- 3G लावू का 4G..??? ????????????????????????????????

आपल्या कामाला कोण आले यापेक्षा आपण कोणाच्या कामी आलो, अशी वृत्ती ठेवा ... जिवनात नक्की यशस्वी व्हाल...

दोघांच्याही मनात शब्दांचे वादळ माजलेले असते, पण ओठांपर्यंत यायला त्या शब्दांचेच धाडस नसते.

नाती ही झाडच्या पानांसारखी असतात,एकदा तुटली की त्याची हिरवळ कायमची निघून जाते..

एखादा मुलगा किती ही कामात व्यस्त असू द्या ,,,,,,,,पण मुलगी समोरून जाताना तिच्याकडे बगतो,,,,,,,,,,,,,,;,,,,,,,,????याला म्हणतात मानुसकी????????????????????????

बघ... अजूनही तुला रहावत नाही माझं स्टेटस पाहिल्यावाचून... बोलून टाक आता एकदाचं मनातलं...

आम्ही एका महिलेला डोव क्रीम दिला आणि दुसऱ्या महिलेला 100 ची नोट पहिल्या महिले पेक्षा दुसऱ्या महिलेच्या चेहऱयावर जास्त तेज आणि उजळ पणा होता????

जो करील आपल्य्याशी घात .... घालू त्याच्या कमरेत लाथ ....

बायको : काय हो...इतक्या हळू आवाजात कोणाशी बोलताय? नवरा : बहिणीशी बायको : अहो मग, बहिणीशी इतक्या हळू आवाजात कशाला बोलायला हवं? नवरा : अगं माझ्या नाही, तुझ्या बहिणीशी बोलतोय.

# एकटीच फिरून काय # हवा करतेस ?? #२ दिवस # माझ्यासोबत # फिरून बघ ,, # आख्खा # गाव # तुला " # # वहिनी " म्हणुन ओळखेल ???? ???? ???? ???? ????

पुण्याच्या जोश्यांना पोलीसाने अटक केली आणि त्यांच्यावर खटला सुरू झाला.. वकील: तुम्ही पोलीसाच्या खिशात जळती काडी का टाकलीत?? जोशीः तोच म्हणाला, जामीन हवा असेल तर खिसा गरम करा..???? जज साहेब जमिनीवर लोळून लोळून हसत होते ????????????

प्रेमाचं आणि तब्येतीच काही सांगता येत नाही कधी बिघडेल !!!

???????????? खतरनाक सुविचार . . . शिकाल तर टिकाल.. नाही तर कॉलेज बाहेर... .... सिम कार्ड विकाल. ????????????????????????????

स्क्रीन टच करतांना तर हजारो पाहीले मला तर ह्रदयाला टच करणारी पाहिजे

लहान मुलाने सहजच आपल्या आईला विचारले : आई मी एवढा मोठा केव्हा होईन की तुला न विचारताच बाहेर जाऊ शकेन.??? आईने हृदयस्पर्शी असे उत्तर दिले . . . . बाळा , अजुन एवढा मोठा तर तुझा बाप पण नाही झाला.!

Boy: Hi Girl: Hi Boy: i lv u❤ Girl: तुज्यात असे काय अहे की मी तुला होय म्हनू. Boy: मी असा अहे की मी निघालोकी या देशाचे पंतप्रधान सुधा मला वाट देतात Girl: असा कोण आहेस तू Boy: मी Ambulance चा ड्रायवर अहे ???????????????????? अखिल भारतीय धड़का धडकी संघटना..????????????

मनात आठवणी तर खुप असतात... कालांतराने त्या सरून जातात... तुमच्या सारखी माणसे खुप कमी असतात... जे हृदयात घर करून राहतात

श्रध्दा असली की सृष्टीतल्या प्रत्येक गोष्टीत देव दिसतो.

लहाणपणी आईने चालू केली दूधाची बाटली...... शाळेत जाऊ लल्यावर चालू केली पाण्याची बाटली ........ माध्यमिक शिक्षण चालू झाले हातात घेतली कोकाकोलाची बाटली ......... उच्च शिक्षण चालू केले हातात घेतली बियर ची बाटली ......... ती चांगली वाटली पण त्याने तहान नाही भागली........ मग चालू केली इंग्लिश बाटली तीने खिशाची तिजोरी आटली........ मग सुरु केली देशी बाटली ती काय बरी नाय वाटली........ तेव्हा चालू केली गावटी बाटली ती एवढी चांगली वाटली.......... ओव्हर लोड होऊन आतडी फाटली......... मग दवाखान्यात गेलो मग डॉक्टरांनी लावली सलाईनं ची बाटली......... पण त्या बाटली चं काही चालेना शेवटी प्राणजोत मावळ ली बाँडी घरी आणली....... आणि आंघोळ घातली. मग अंगावर गुलाब पाणी आणि अत्तरची बाटली........ तिने हाऊस नाय फिटली....... चितेवर ठेवली मग राँकेल ची बाटली......... ती मग ओतली जिवाची हाऊस तिथेच मिटली..... ---------[ ]---------- मित्रांनो दारु पिवुन गटारात पडण्यापेक्षा........ दुध पिवुन बलवान व्हा..... ???????????????? ???? {????} ????????आवडले तर, ???? पुढे पाठवा.???????? ???????????? ????????आवडले नाही ???????? ???????? तरीही पुढे पाठवा.???????? ???????????? ???????????????????? ????जनहित मे जारी???? आपल्या ग्रुपमधील Non Active लोकांना नमस्कार ???? जगात असाल तर SMS पाठवा... स्वर्गात असाल तर अप्सरा पाठवा.... ढगात असाल तर पाऊस पाठवा ... पण BALANCE नसेल तर MOBILE पेटवा आणि रोज त्याची राख कपाळाला लावां.... हसताय काय ......... आता लगेच पुढच्या ग्रुपला पण पाठवा. ????????????????????????????

नाती ही झाडच्या पानांसारखी असतात...एकदा तुटली की त्याची हिरवळ कायमची निघून जाते...

माझ्यावर प्रेम करायची तुझी लायकी नाही.... असं बोलनाऱ्या मुली. . . . एक शॉम्पुची पुडी चार दिवस पिळून-पिळून लावतात????????????????????????????

ना काशी रामेश्वर ना मथुरा आयोध्या,,, तीर्थ माझे"रायगड" आणि देव शिवराय,,,

वर्गात मराठीचा तास सुरु होता. प्राध्यापक शब्दसांगे शिकवीत होते. त्यानी एका विद्यार्थ्याला विचारले, "कविता आणि निबंध यातला फरक सांगा..." "प्रेयसी एक शब्द बोलली तरी ती कविता असते आणि बायकोचा एकच शब्द म्हणजे निबंध!" विद्यर्थ्यांने उत्तर दिलं.

माझा एक मित्र काल कट्टया वर बसल्यावर सुजल्या चेहऱ्याने सांगत होता ! ???????????? संध्याकाळी बायकोने त्याला खुप म्हणजे खूपच धुतला . कारण अगदी साधसच होत हो ... त्याने उदबत्ती लावताना बायकोकडे पहात फक्त एवढेच म्हटले.... "घरातली पिडा बाहेर जावो, बाहेरची लक्ष्मी घरात येवो, !" ????????????????????????????

पुन्हा एकदा प्रेमात पडण्याचा विचार आहे... तु एकदा हा बोल मग आपली साता जन्माची गाठ आहे..

तुम शायद मुझे भूल गई होगी पर मेरे phone का lock आज भी तेरे Naam से ही खुलता है…..

आम्ही गरीब असलो म्हणुनी काय जाहले आमच्या मनाची श्रीमंती अपरंपार .... चला ... हवा येऊ द्या !

जेव्हा आपल्याला बोलाव वाटत असतं तेव्हा सगळेच Busy असतात..

Break up तर होतच राहाणार नाहि break लागला कि त्या शिवाय दुसरी तरी माझ्या गाडीवर कशी फिरणार

आपल्या बहुतांश अडचणी , प्रश्न , समस्या आपल्या बोलण्यामुळे निर्माण होतात आपण काय बोललो यामुळे नाही तर आपण कसे बोललो यामुळे ........

आयुष्यात भावनेपेक्षा कर्तव्य मोठे असते.

ते प्रेमच कुठले ज्यात भांडणच नाही…

एक मुलगी रेल्वेतून उतरली... अॅडमिनला विचारले "कोणते स्टेशन आहें?" अॅडमिन हसला... ????????????????????????????खूप हसला... ????????????????????????????????खूप खूप हसला...???????????????????????????? खूप खूप खूप हसला... ???????????????????????????????? नंतर लोळायला लागला.... ???????????????????????????? नंतर खूप मुश्किलीने हसू आवरत म्हणाला, . . " वेडे! हे रेल्वेस्टेशन आहें!! "????????????????????????????????????????????????

माझ्याकडे कारण नाही की, तू मला का आवडतेस.. माझ्याकडे प्रुफ नाही की, मी तुझ्यावर प्रेम करतो.. माझ्याकडे माप नाही की, मी तुझ्यावर इतका विश्वास ठेवतो.. माझ्याकडे फक्त एवढेचं आहे की, शेवटच्या श्वासापर्यंत मी तुझाचं आहे हे ठाम सांगू शकतो..

जेव्हा आपण एखाद्या special व्यक्तीवर ओरडतो किंवा चिडतो... तेव्हा आपल्याला त्या व्यक्तिंची जास्त गरज असते....पण त्या व्यक्तीला फक्त रागवलेल दिसत..! _ its True ????

चंदूच्या बायकोचे मराठी थोडे कच्चे असते.... तिला पूर्ण विराम कोठे द्यायचं ते कळत नसते.... तरी तिने चंदुला पत्र लिहिले आणि मग पूर्ण विराम देऊन टाकले मध्ये मध्ये ते असे.... प्रिय प्राण नाथ, तुमची आठवण येते माझ्या मैत्रिणीला. काल मुलगा झाला आजीला.दम्याचा त्रास होतो कुत्रीला. आज चार पिल्ले झाली मामाला. दाढी करताना ब्लेड लागली वहिनीला. दवाखान्यात अँडमीट केले बकरीला. हजार रुपयात विकले आत्याला. नमस्कार तुमची लाडकी गंगू...¡¡... हसु नका पुढे पाठवा.. ????????????????

लोक म्हणतात कि एक दिवस दारू पिल्याने सतत सवय लागते. एकदम चूक आम्ही लहान पणा पासून अभ्यास करतोय लागली का सवय ? याला म्हणतात Control. ???????????????????????? खुलता कळी खुलेना.... आमचा बोनस काय मनासारखा मिळेना . . वैतागलेला कामगार ????????????

जीवनाला अखेरची रेषा नसते. ते क्षितिजासारखे रुंदावणारे आहे.

हवं तर तसं समजा

माझ्यातल्या उणीवा आणि माझं अपयश हे माझं यश आणि माझ्या बुद्धिमत्तेसारखंच देवाकडून मिळालं आहे. मी या दोन्ही गोष्टी देवाच्या पायी वहातो. महात्मा गांधी

दुबळी माणसे रडगाणी सांगण्यासाठीच जन्माला आलेली असतात.

बायको : तुम्ही आपल्या शेजारनी ला "आय लव यु" तर नाही न म्हटलं ? .....???????? नवरा : नाही तर ... का ? काय झालं ?........???????? बायको : ती कालपर्यंत मला "वहिनी" म्हणत होती, आज अचानक "ताई" म्हणतेय ???????????? ... ????????????????

समुद्रकाठी बसणारे लोकं सर्व वेडे असतात मात्र खरे प्रेम करणारे लोकं फ़ार थोडे असतात

आवाज येत होता झुळुझुळु पाण्याचा, थांबवू शकत नव्ह्तो वेग मनाचा, क्षण प्रत्येक जो होता आनंदाचा, तो अनअमोल आनंद होता आमच्या प्रेमाचा.

पुण्यात एका मित्राच्या मुलाला एक स्थळ सांगून आलं. वधु परीक्षा म्हणे बँकेच्या रांगेत उभे असतानाच पार पाडली. दोन दिवसा नंतर साखरपुडा सुद्धा एटीएमच्या रांगेतच उरकणार आहेत म्हणे. आणि परिस्थिति सुधारली नाही तर नामकरण सुद्धा तिथेच करणार म्हणे. आणि मुलगा झाल्यास धैर्य आणि मुलगी झाल्यास प्रतीक्षा अशी नावे सुध्धा ठरविली या पुणेकराने ????????????

जर रस्ता सुंदर असेल तर विचारु नका तो कुथे जातो. अनाटोल फ्रांस

आयुष्याच्या प्रत्येक वळणार आठवण ...तुझी येत राहील, अलगद असा पापण्यांवरुन अश्रु एखादा ओघळुन जाईल...

पोराजवळ शेती पायजे .... पण शेतकरी नवरा नको.... मग शेती कायले पायजे ! ????फुकट तुरीच्या शेंगा खायले????! ????????????

भरू दे आकाश कितीही ढगांनी खऱ्या प्रेमापुढे ते ढग ही निवतील, लाख येवू दे अडथळे, , तरी माझ्या प्रेमापुढे एकदा नक्कीच झुकतील..

जर 10 लोक तुझी काळजी करत असतील तर त्यात मी पण 1असेन. जर 1जण तुझी काळजी करत असेल तर तो मीच असेन. पण जर कोणीच तुझी काळजी करत नसेल तर. तेव्हा मी या जगात नसेन.

स्वप्नात कुणाला असंही बघु नये की आधाराला त्याचे हात असावे.. तुटलेच जर स्वप्न अचानक.. हातात आपल्या काहीच नसावे .

आहार, निद्रा, भीति आणि प्रजोत्पादन या गोष्टी मनुष्यांना पशूंसारख्याच आहेत. मनुष्यात विशेष म्हणजे धर्म. धर्महीन माणसे पशूंसारखीच.

प्रेम म्हणजे पावसाची सर.. प्रेम म्हणजे स्वप्नातलं घर...

जिच्या डोळ्यात येईल माझ्यासाठी पाणी तिच माझ्या खरी ह्र्दयाची राणी....

प्रेम आहे निशब्द शब्दांनाही न सापडणार प्रेम आहे गुपित कुणालाही न उलगडणारं प्रेम आहे भावनिक स्पर्शालाही न कळणारं प्रेम आहे जीवन मरणानेही न संपणार.

मनुष्याची मुद्रा म्हणजे जीवनग्रंथ. डोळे म्हणजे तर जीवनातील अनुभवाने भरलेले डोह

आयुष्यात काही नसले तर चालेल...... पण "आईचा" हात मात्र पाठीशी असावा...

तू लाख विसरशील …. पण ठसका लागला कधी तर सर्वात आधी …. मलाचआठवशील ...

जीव तयार आहे तुझ्यासाठी गरज पडेल तेव्हा मागुन घेशील ना ?

मन गुंतायला वेळ लागत नाही... मन तुटायलाही वेळ लागत नाही... वेळ लागतो तो गुंतलेल्या मनाला आवरायला आणी तुटलेल्या मनाला सावरायला.......

मेकअपच्या ढगाआड तिचा चेहरा लपला होता सौंदर्याचा अट्टाहास तिने पैशामुळे जपला होता...!

भया सारखे मोठे पाप नाही. स्वामी विवेकानंद

तिचे नाचरे नेत्र सावळे, हसणे हृदयी खळखळते, त्या बटांना रेशीम काळ्या, वारा होवून मन विस्कटते...

महाराज : कोण आहे रे तिकडे ? सेवक : मी महाराज ! महाराज : चायला.... तु महाराज मग मी कोण ? (थोड्या वेळाने) महाराज : कोण आहे रे तिकडे ? सेवक : हुकुम महाराज ! महाराज : इस्पीक

लोक म्हणतात तुम्ही,????सारखे जय शिवाजी ✔जय भवानी✔का करतात????त्याना माझे एकच Bindas उत्तर,उत्तर- रोज बाप बदलायची सवय तुम्हाला असेल, अम्हाला नाहि

झऱ्याचे रुपांतर नदीत होते आणि नद्या समुद्राकडे वाहत जातात. वाईट सवयींचेही असेच होते.

नभोमंडळी सप्ततारकांमध्ये एक तारका बहु चमकली विवाहबंधनी सप्तपदी चालुनिया मजसवे संसारी अडकली माप उंबय्रावरचे तु ओलांडिले लक्ष्मीस मी घरी आणले पती-पत्नी सहवासीचा षटकार पुर्ण जाहला जरी अपुर्वा रूपी सुंदर फुल उमलले संसाररुपी वेलीवर प्रीत तुझी ही अशीच राहो मजवरी बहरत आयुष्यभरी

पुढल्या वर्षी Examची तारीख आदल्या दिवशी रात्री आठ वाजता जाहीर होणार... . . . "मेरे प्यारे विद्यार्थीयों...!!" ???????????????????? . . . . कोणता पेपर आहे ते वर्गात गेल्यावरच समजणार...!! . . . घ्या copya ????????????????

जन्माला आलेल्या प्रत्येकाने एकदा तरी प्रेम करून पहावे भले ते सफल न होवो पण अनुभवाच्या शाळेतून जावे...

 ⁠⁠⁠???????????????????????????????? खरं बोलून मन दुखावल तरी चालेल... पण खोट बोलून आनंद देण्याचा प्रयत्न करू नका... आयुष्यातील काही गोष्टी कब्बडी च्या खेळाप्रमाणे असतात... तुम्ही यशाच्या रेषेला हात लावताच लोक तुमचे पाय पकडायला सुरुवात करतात...???????????????????????????? ????????शुभ सकाळ???????? ???????????????????? ???? ????

माझी चुकी नाही कि मी तुझ्याकडे सारखा बघतnराहतो ..♥ माझी चुकी नाही कि मी तुला सारखा कॉल आणि मेसेज करतो..♥ माझी चुकी नाही कि मी तुला इतका लाईक करतो...♥ माझी एवढीच चुकी आहे कि मी तुझ्यावर माझ्यापेक्षा हि खूप खूप खूप जास्त प्रेम करतो...♥♥

????आजचा सुविचार???? लग्न करणे म्हणजे...??? पावशेर दुधासाठी पूर्ण म्हैस विकत घेणे...!! ???????????????????????????? आयला आज काल च्या पोरिंच्या छातीवर ओढणी नसते पण तोंडा वर स्कार्फ नक्की बांधलेला असतो.... ???? हे म्हणजे.... घर लुटा पण दरवाजा तोडू नका....????????????

मास्टर : बंड्या साग पाहू अमेरिकाचे अध्यक्ष ओबामा यांचे सम्पूर्ण नाव काय....?? . . . . . . बंड्या : ओमकार बाबुराव माळी. ???????????????????????????? मास्तर जाग्यावर खल्लास. ????????????????????????????

वडील - हे काय गणितात कच्चा, इंग्रजीत नापास, मराठीत शून्य, वर्तवणूक वाईट, अक्षर घाणेरडे. मुलगा - बाबा, पुढे वाचा, आरोग्य चांगले आहे.

पप्पू- हा बकरा इतका का ओरङतो आहे. खाटीक त्याला मारणार म्हणून ? पप्पू- छे. एवढ्या छुल्लक कारणावरून? मला तर वाटतं, तो खाटिक त्याला शाळेत नेतोय असं वाटलं की काय त्याला?

एक छोटस गाव. एका वायरमने एका अडानी मुलीवर प्रेम केल.. . त्याने तिला "एक लव्ह लेटर" दिल . . आनि त्या येडीने तिच्या बापाला दिल आणि म्हनाली.. . . . . . आबा "लाइट बील" आल????????????????????????

प्रत्येक शब्द तुझ्यासाठी , प्रत्येक ओळ तुझ्यासाठी , तुझ्या प्रिती मी अश्रु ढाळतो तरी, सुध्दा माझ्या प्रितीला प्रित कळेना.

प्रेम हे तेव्हा आहे जेव्हा प्रियकर प्रेयसी कडे किस मागतो, व प्रेयसी आपले डोळे बंद करून ला किस करायला परवानगी देते .................. पण प्रियकर तिच्या ओठांवर किस न करता कपाळावर किस करून म्हणतो , आपल्याकडे अजून पूर्ण आयुष्य पडले आहे ♥ ♥ ♥ तात्पर्य :- प्रेमाचा व विश्वासाचा पूल फक्त आणि फक्त मानसिक संबधाने बांधला जातो.

आयला आता असं वाटतय की आपल्या सर्व खेळाडूंना बॅटींग मिळणार...

मरण जवळ आलं म्हणून जगायचं कुणी थांबतं का !

फक्त टाइमपास करणारी नको,जर ठेच मला लागली तर त्रास तिला होईल अशी पाहिजे....❤????

जीवन म्हणजे एक अनंत आव्हान, प्रदीर्घ साहस व पात्रतेची खरीखरी कसोटीच होय.

काही लोक स्वार्था साठी शोधतात मला पण निस्वार्थीपणे कोणी शोधात आलं तर "क्या बात है"...!!!

भरणाऱ्या जखमा भरू द्याव्यात; त्याची खपली काढू नये.

पोरगी आणि पगार कधीच मनासारखा मिळत नाही ...

जगासाठी तुम्ही फक्त कोणी एक असाल, पण तुमच्यावर प्रेम करणार्‍याच जग तुमच्यात असते...

आयुष्यातला खरा आंनद भावनेच्या ओलाव्यात असतो.

स्थळ: शाळेचा वर्ग वेळ: इंग्रजीचा तास मास्तर: गण्या सांग , Shall कधी वापरतात? गण्या: थंडीत ????????????

८०% मिटलेली भांडणं एका वाक्यामुळे परत होतात... आगायायाय... मी असतो तर ऐकुन घेतलं नसतं.....

एका चुकीमुळे संपते ते प्रेम आणि,.. हजारो चुका माफ करते ते खरं प्रेम ...

ज्ञानाचे अंतिम लक्ष्य सुंदर चात्रित्र्य निर्माण करणे हेच असले पाहिजे.

प्रेमात नसते कधी शिक्षा प्रेमच घेत राहते प्रेमाची परीक्षा करून तर बघा निस्वार्थी मनाने उगाच कशाला ठेवता मनात अपेक्षा

माणसं त्यांच्या गरजेनुसार जवळ येतात आणि सोयीनुसार दुर जातात...

☝�प्रत्येक गोष्टीत रागवणारी माणसं तीच असतात..... जी वेळोवेळी स्वतापेक्षा जास्त,,, दुसर्यांची काळजी घेतात...☺?☝

सुखासाठी कधी हसावं लागंत , तर कधी रडावं लागतं, कारण सुंदर धबधबा बनायला पाण्यालाही उंचावरुन पडावं लागतं

ना सम्पनरे अखंड स्वप्ना असवे, ना बोलता अकु एतिल असी शब्द असवेत, ग्रीष्मत पौस पदतील असी धाग असवेत, ना मागाता सोबाट डेतिल असी मित्रा असवेत…

"सैराट" बघून पागल झालेल्या पोरी "दंगल" बघून पैलवान होनार का ?????????? #जय_महाराष्ट्र

#आयुष्यात आशि #मुलगी पण येते जी फक्त आपल्यासाठी #बनलेली असती पण #ति आपली होऊ शकत नाही हो ना #नकटी ।।

क्षेत्र कोणतेही असो... आयुष्यात कष्टाला पर्याय नाही आणि कष्ट प्रामाणिक असले की यशालाही पर्याय नाही.

लोक जितके हुशार आणि कारागीर, तितक्या कृत्रिम गोष्टी जास्त.

चांगले दिवस आलेत यार, आज सकाळी 5 वाजता कॉल करून सॉरी बोलत होती... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . माहित नाही कुणाची गर्लफ्रेँन्ड होती........!!

या जन्मावर, या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे. मंगेश पाडगावकर

बारा‍वीचा अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यावर शिक्षक विद्यार्थ्यांना म्हणाले- आता परीक्षा जवळ आलेली आहे, सर्व अभ्यासक्रम शिकवून पूर्ण झालेला आहे. तरीसुद्धा ज्यांना काही प्रश्‍न वा शंका असतील तर त्यांनी विचारण्यास हरकत नाही. मागील बेंचवर बसलेला बाळू हात वर करून उभा राहीला आणि म्हणाला- सर, प्रश्‍नपत्रिका कोणत्या छापखन्यात छपाईला दिल्या आहेत?

मुलासाठी मुलगी बघण्याच्या वेळेस सासू च्या मागण्या - . मुलगी सुंदर असावी . श्रीमंत असावी . . सुशिक्षित असावी . . घरातील सर्व काम काज येता यावेत. मुलीच्या मागण्या - . सासूबाई फोटोमध्ये असाव्यात सासूबाई फोटोमध्ये असाव्यात

????जिवाला स्पर्श करणारा सुविचार ???? "वेळ , तब्बेत आणि नाती ह्या अशा तीन गोष्टी आहेत की, त्यांना किंमतीचे लेबल नसते. "पण"ह्या हरवल्या की समजते, त्यांची किंमत किती मोठी असते"

 आजचा सुविचार  ...हाताची घडी,, .....तोंडावर बोट.. ...वँसलीन लावा,, ...नाहीतर फुटतील ओठ.. .. ???? ..  Happy Winter 

प्रेम म्हणजे काय ?.. . . .. . . . . ती आपली होणार नाही.... तरीही तिच्या DP कडे भीकार्या सारख बघण म्हणजेच प्रेम...????????????

ह्याला म्हणतात बदला !!! ???? मी तीला 3 *4 वेळा फोन केला पण तिने उचलला नाही . . नंतर तिला एकच MESSAGE केला " Balance " आला का 500 ला 500 full talk time . . . तिने आत्तापर्यंत 20 वेळा फोन केला पण मी उचलला नाही. ???? ???? ???? ???? ???? चुकीला माफी नाही ???? ????

शिक्षक- मुलांनो, देवाची करणी आणि नारळात पाणी सारखीच एखादी आधुनिक म्हण सांगा पाहू? विद्यार्थी- भय्याची करणी आणि दुधात पाणी!

मी ही प्रेम केलेलं त्याच्यावर पण त्याला नाही ते जाणवलं त्याने प्रेमाला माझ्या मैत्रीचं नाव दिल म्हनाला ..... मित्र राहिल आयुष्यभर पण प्रेम करणार नाही संकटाच्या वेळी साथ देईल पण संसार करणार नाही....

जो दुसऱ्यांना देतो त्याला देव देतो.

ओंठ जरी माझे मिटलेले डोळे मात्र उघडे होते तू ओंठातून फुटणार्या शब्दांची वाट पहिली पण डोळ्यांनी ते कधीच व्यक्त केले होते

#I_Love_You_म्हणण्यासाठी_3_सेकंद लागतात,???????? #विचार_करण्यासाठी_3_मिनिटे_लागतात #समजण्यासाठी_3_तास_लागतात,???? #व्यक्त_करण्यासाठी_3_दिवस ????तर #स्पष्टीकरण_देण्यासाठी_3_आठवडे लागतात,???? #पण_सिद्ध_करण्यासाठी_सगळे_आयुष्य लागते…????????????

शेवटी आज आईबोललीच,"बाळाबायको कमी शिकलेलीअसली तरी चालेल,पण.... .... ...Facebook , Whats app वापरणारी नको...आपल्या घरी कामं पण असतात..."

मायेच्या ह्या ओंजळीत रे स्तबध्ले विश्वाचे उगमस्थान इवल्याश्या हृद्यात साठवला करुणारूपी परमार कसे गाऊ तुझे गान आई,कसे गाऊ तुझे गान आई! देवलोकीच्या अमृतालाही फिके तुझे स्तनपान इंद्राच्या त्या वज्राश्राला धुळीत मिळवतील हात कसे गाऊ तुझे गान आई,कसे गाऊ तुझे गान आई! आयुष्यातील सुख दुखातही बळकट तुझे स्थान कैलासाच्या उंच शिखरावरील तूच ती पालनहार कसे गाऊ तुझे गान आई,कसे गाऊ तुझे गान आई! शब्द हि आता तोडके झालेत विसरलोय मी माझे भान गाताना तुझे गान सांग माउली कसे फेडू तुझे उपकार आता, कसे फेडू तुझे उपकार

#तू तिरस्कारच्या नोटिसा कितीही पाठव मी माझ्या प्रेमाचा राजीनामा #अजिबात देणार नाही..? ????????

आपल्या बहिणीवर पण . . तेवढच प्रेम करा, जेवढ प्रेम . . इतरांच्या बहिणीवर करता.

जगातील सर्वात सुंदर msg... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... "आयुष्यात कितीही चांगली कर्म करा"... "कौतुक हे स्मशानातच होतं".....!!! ????????????????????????????????????

ससा नेहमी धावतो ,पळतो तरतरीत राहतो , त्याचे आयुष्य असते 15 वर्षे... तेच कासव ना धावपळ करते , ना उत्साही राहते , ते जगते 150 पेक्षा जास्त वर्षे ..... यावरून धडा घ्या कामधंदे सोडा,आराम करा...अन whatsapp वापरा

कोणत्याही नात्या मधे कधीच game खेळायची नाय कारण game कधी पण over होत असते

तू जर भेटली, तर चांगलंच हाय नाही भेटली तर तुझ्या बाजुवालीचे नाव काय...

हॉटेल मध्ये एकटी बसलेली मुलगी पाहून, मुलगा तीला विचारतो,"मी इथे बसू शकतो का?" . मुलगी जोरात ओरडते - कायऽऽऽ..o मी रात्र तुझ्या बरोबर घालवू ? . मला काय आलतू फालतू मुलगी समजतोस काय ? (सर्व हॉटेल मध्ये बसलेले मुलाकडे विचित्र नजरेने पाहतात, मुलगा शरमिंदा होवून दुसऱ्या रिकाम्या टेबल वर जावून बसतो) , . . . . थोड्या वेळाने - ती मुलगी मुलाकडे कडे येवून माफी मागते !! अन म्हणते मी माणसाच्या स्वभावावर संशोधन करते आहे... तेव्हा पहात होते चारचौघात अपमान झाल्यावर तुमच्या चेहऱ्या वर काय भाव आले ते.! , . . . . तेव्हा मुलगा जोरात म्हणतो, "काय! एका रात्रीचे दहा हजार!!... जरा जास्त आहेत थोडे कमी कर ना !!" (पुन्हा सर्व हॉटेल मुलीकडे पाहून हसायला लागते) अन मुलगा तिला हळूच म्हणतो..." आता स्वत:च अनुभव घे!" ... मुलगा जोमात, मुलगी कोमात! ????????????????????????

एकदा OLX वर Ego विकून पहा... जेव्हा कोणीही घेणार नाही तेव्हा समजेल की किती फालतू गोष्ट आपण इतके दिवस बाळगत होतो...

डाल भात लोनचा कोन नाय कोनचा...

बॉस :- तुला नोकरी वरून काढल्यापासून तू रोज माझ्या घरासमोर शौचालयास का बसतोस ? . . . ... . . नोकर :- मला हे दाखवायचे कि, तुम्ही मला नोकरीवरून काढल्यामुळे मी उपाशी नाही मरत…!!

नाही कळले कधी जीव वेडावला ओळखू लागलो तू मला मी तुला...

बायकांची सरकारला विनंती : मॅगीची तपासणी पुर्ण झाली असेल तर आता fair & lovely ला जरा मनावर घ्यावे, 6 आठवडे म्हणत अर्ध आयुष्य गेले पण रंग काही गोरा झाला नाही . एक वैतागलेली काळी परी ????????????????????????????????????

ज्याच्या जवळ सुंदर विचार असतात तो कधीच एकटा नसतो...

आत्ता ची मुल डिटर्जनच्या अॅड मधे कपडे खराब करून घरी येतात. तर त्यांची आई लगेच कपडे धुते...! : आणि एक आम्ही होतो....! : : : : : : : : आई कपडे नंतर धुवायची पहिला आम्हाला धुवायची...!????????????????????????????????????

तुझ्यानंतर ह्या जगातील दुसरी मुलगी जिच्यावर मी जीवापाड प्रेम करेन............... ... ती आपली मुलगी असेल

दुसऱ्याचे ओझे उतरवण्यासाठी जेव्हा तुम्ही पुढे होता, तेव्हा तुमचे ओझे पूर्वीपेक्षा हलके होते हे लक्षात ठेवा.

आत्ता दुपारी मैत्रीणी सोबत घरी येत होतो...., । SBI समोरची भली मोठी लाईन बघून ती मला विचारत होती...., जियो चे सिम बँकेत पण मिळायला लागले का....,????????? मग काय...., गाड़ी स्टैंड वर लाऊन तिथंच हांनली धरून।। ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

जर 10 लोक तुझी काळजी करत असतील♥ तर त्यापैकी एक मी असेन जर एकच जण तुझी काळजी करत असेल♥ तर तो मीच असेन पण जर कोणीच तुझी काळजी करत नसेल♥ तर एवढे नक्की की त्यावेळी मी ह्या जगात नसेन

आयुष्यात गर्लफ्रेंड सोडुन गेल्यावर पण ऐवढा त्रास होत नाही........जेवढा दिवाळीत "सुतळी_बॉम्ब" फुसका निघाल्यावर होतो.. .!!!...happy_diwali...in advance...

♥ जेव्हा तुम्ही प्रेम करता, .... तेव्हा तुम्ही दुखावले जाता ♥ ♥ जेव्हा तुम्ही दुखावले जाता, .... तेव्हा तुम्ही द्वेष करता ♥ ♥ जेव्हा तुम्ही द्वेष करता, .... तेव्हा तुम्ही विसरायचा प्रयत्न करता ♥ जेव्हा तुम्ही विसरायचा प्रयत्न करता, .... तेव्हा तुम्ही मिस करायला लागता ♥ ♥ आणि जेव्हा तुम्ही मिस करायला लागता, .... तेव्हा तुम्ही पुन्हा प्रेम करू लागता ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ पुन्हा प्रेम करू लागता !! ♥ ♥ ♥

१० वी पास होऊन चिंगी ११ वी ला कॉलेज मध्ये गेली... वडील : धी तू मला बाबा म्हणायचीस .. आणि आता डॅड का म्हणतेस? चिंगी : डॅड... ते काय आहे न कि बाबा म्हंटल्यावर लिपस्टिक खराब होते. ???????????????????????????????????????????????????? , . ... .,..... . . ..... . . . ... . . ..... . . ..... . . .... . . . ..... . . . . .... . . . . . .... . लगेच करून बघितलं का........ ???????????????????????? येडयानो... असू द्या..असू द्या, पुढे पाठवा...... ????????????

शिक्षक- पप्पू सांग बरं, समजा, तुझ्या वडिलांजवळ दोनशे रूपये आहेत. त्यातून त्यांनी शंभर रूपये आईला दिले, तर त्यांच्याजवळ किती रूपये राहतील. पप्पू- काहीच नाही. कारण उरलेले शंभर रूपयेदेखिल आई वडिलांकडून काढून घेईल.

"बघ माझी आठवण येते का ?"

आपल्याला पटतं तेच करायच... उगच मन मारुन नाही जगायच...

ताकदीची गरज तेव्हाच लागते, जेव्हा काही वाईट करायचे असते.. नाही तर.... दुनियेत सर्व काही मिळवायला फक्त प्रेमच पुरेसे आहे...

दोन वेडे एकमेकांना फोन करतात.. . . पहिला वेडा : हेलो मी बोलतोय . . . . दूसरा वेडा : काय योगायोग आहे . इकडे पण मीच बोलतोय . .

मुलगी - आई, तू शाळेत शिकताना लैंगिक शिक्षण हा विषय अभ्यासाला होता का? आई - नाही का ग? मुलगी - जाऊ दे, मग तुला त्याबद्दल काही माहितीच नसेल. तुला विचारून काय फायदा?

छप्पन पॊरी मागे येतील पण...! पैसा असेल तरच पण...! तो नसताना जी मागे येईल ती लाखात एक असेल...!

संपले ते दिवस एकमेकांना चिडवायचे एकमेकांशी भांडायचे एकमेकांना सुखी करायचे एकमेकांचे दु‍:ख हालके करायचे संपले ते दिवस.... राहील्या त्या फक्त आठवणी काही सुखद, काही दुखद..

त्याचं ते प्रेम म्हणजे चार दिवसात होणारा ब्रेकअप... अन आमच हे पिरेम म्हंजी आयुष्यभर चालणारा सेटअप...

बासुंदि चा full form सापडला......... .! . . . . . "बायको सुंदर दिसते " ???????? टीप - स्वतःची का दुसऱ्याची हा मात्र वादाचा विषय असू शकतो ????

⭕शुन्यातून ⭕शून्य गेले उरले शून्य ⭕ तुमच्यासारखी माणसं मिळाली हेच आमचे पुण्य ????????

आपल्याला जे आवडतात त्यांच्यावर प्रेम करण्यापेक्षा ज्यानां आपण आवडतो त्यांच्यावर प्रेम करा.

फोटो काढायला मला आवडत नाही, पण तिला माझा फोटो पाहिल्या शिवाय झोप येत नाही ना.....

विसरू नकोस कुणीतरी झुरतं तुझ्यासाठी.... लक्ष लक्ष थेंब कुणी पाझरत तुझ्यासाठी. कुणीतरी झुरतं तुझ्यासाठी

 ⁠⁠⁠‪#‎प्रेम‬ करणारी प्रियेसी आणि जीव लावणारा ‪#‎कॉलेज_ग्रुप‬ असेल ना......तर कळते की ‪#‎दुनियादारी‬ काय असते ती ...

धर्मेद्र च्या घरी एक माणूस चोरी करत असतो . . धर्मेद्र चिडून मोठयाने बोलतो = KAMINEYYYYY! . . चोर= हो रे, बाबा.... कमीच नेतोय ... .

जर कधी कोणी तुमच मन तोडल तर निराश होउ नका कारण हा निसर्गाचा नियम आहे...!!! ज्या झाडावर गोड फळ असतात त्याच झाडावर लोक जास्त दगड मारतात...!!!

आजोबा- आरे ते बघ त्या पोरीला फिट आली.. मान वाकडी झालीय, तोंङ वाकङ झालय, हात वर गेलाय.. . . . . . .. . . .नातू -आओ आबा फिट नाही, ती सेल्फी काढते.... ????????????????????????????????

मुलगी : आई आज एका अनोळखी मुलाने माझ्या गालावर किस केल. आई : मग तु त्याच थोबाड फोडलस ना ? मुलगी : नाही ग! त्या वेळेस मला महात्मा गांधी आठवले आणि मी दुसरा गाल पण पूढे केला...

आज काल वाटेवरचा मोगरा सुद्धा फुलत नाही ; कारण त्याला सुद्धा माहित आहे की तू माझ्याशी बोलत नाही...

साऱ्या जोक्स चा बाप ???????????????????? बाळ्या - आमचं बाबा इतकं तिखट खातंय इतकं तिखट खातंय कि जेवल्यावर बाबान ढेकर दिली तरी बी समोरच्याला ठसका लागतुय गण्या - हे तर कायच न्हाय गड्या, आमचं बाबा तर इतकं तिखाट खातंय इतकं तिखाट खातंय, बाबा सकाळच्याला रानांत जाऊन आलं कि रानातली डुकरं बी गावात साखर मागत फिरत्यात ????????????

डोळ्यातून पाणी आले त्या बिचाऱ्या इंजिनिअरच्या . . . . . जेव्हां त्याची आई म्हणली-............... पोरा.... रिकामाच बसला आहेस तर रांगोळी चे ठिपके तरी काढून दे.... ????????????????????????

जीविताचे कोडे हे केवळ सुखाच्या मार्गाने सुटत नाही, दु:खही भोगले तरच आयुष्याचा अर्थ स्पष्ट समजतो.

ज्याची कृती सुंदर तो सुंदर !

31 डिसेंबर पर्यंत चोऱ्या बंद राहतील ???????????????? अखिल भारतीय चोर संघटना ????????????????????????????????

संकटं तुमच्यातली शक्ती, जिद्द पाहण्यासाठीच येत असतात.

मी सुद्धा खुप नशीबवान असतो जर का तिला पैसा आणि प्रेमातला फरक कळाला असता...

नवरा हा शब्द उलटा वाचला तर रावन शब्द तयार होतो.... हा निव्वळ योगायोग आहे कि आपल्या पुर्वजांचा खवचटपणा ?? म्हणून नवरयाला ऊलट बोलू नये, नाहीतर त्याचा रावन जागा होतो.... ---जनहितार्थ जारी। ????????????????????

लोकांच कस हे ज्याची #हवा त्याला मुजरा… अन आपल कस हे ज्याची हवा त्याला #तुडवा …

मुलगा : hi मुलगी : hi मुलगा : तुला सरकार कडून 6000 रूपये मिळवून देऊ का?? मुलगी :???? Blocked ????????????

सर - बंड्या सांग बर अकबर चा जन्म केव्हा झाला? ???????????????????????? बंड्या - शांत पने उत्तर देतो, . हे बघा सर मि इथे शिकायला येतो , . . . . . बाळंतपणा च्या नोंदी ठेवायला नाही ????????????????????????????????

हे घ्या नवीन दोन बेवडे रसत्याने चाललेले असतात, बेवडा 1 :- मी मुख्यमंत्री होणार बेवडा 2 :- ???????????????????? बेवडा 1 :- काय झालं हसायला बेवडा 2:- नाय होऊ शकत बेवडा 1 :- का बेवड़ा 2 :- मी राजिनामाच देणारच नाय. ????????????????????????????

कोणताही 1 no मनात ठेवा - 50 80 100 200 250 500 750 1000 . . . .आणि तेवढा recharge माझ्या mobile वर करा, मी तुम्हाला सांगीन किती balance आला ते ????. हसू नका???? market मधे नवींन आहे ...लवकर forward करा ????????????????????????????????????????????????????????????????????????

केल्याविण सांगो नये आपला पराक्रम ॥

वडिल : पप्पू, रेल्वे येते तेव्हा रस्त्याचे फाटक का बंद करतात? पप्पू : रेल्वे रुळ सोडून रस्त्यावर धावू नये म्हणून.

बायको: तुम्ही मला सारखं sorry sorry असं नका म्हणत जाऊ. नवरा: का? बायको: भांडायचा सगळा मूड च खराब होउन जातो. ???????????? ????????????????????????????

प्रेम तर दोघांचे ही आहे एकमेकांवर पण फरक फ़क्त एवढाच आहे ...की माझ जरा जपून तर तुझ थोड़ लपून आहे...

????तुझं-माझं नातं हे असचं रहाव....???????????? कधी मैैत्री, तर कधी प्रेम असावं...????????

जे झालं त्याचा विचार करू नका; जे होणार आहे त्याचा विचार करा.

प्रेमात जरा रागावल्याशिवाय प्रेमाला गोडी येणार नाही आणि रागावून दूर गेल्याशिवाय त्या भेटीचे महत्व तुला कळणार नाही.

तुझ्याविना... … जग माझे सुने सुने बघ! झाले तुझ्याविना जीव रमवावा कसा मन कुठेही लागेना II दुःख, वेदनांचे घन बरसले माझ्यावर आशा सागरी बुडाली, आला अश्रुनाही पुर सख्या! जावू नको दूर मज पोहता येईना.....II क्षण क्षण आनंदाचा तुझ्याविना दुखी आहे प्रेमजलाची सरिता दुःख सागरात वाहे गंध नसताना तुझा आज वाराही वाहेना.....II तुझ्याविना जगी मला आज एकटेसे वाटे दाहिदिशांचा कालोख माझ्या जीवनात दाटे जगु कुणासाठी आता? तुझी साथ नसताना.....II लागे तुझीच चाहुल जिथे तिथे क्षणोक्षणी साद घालता मी तुला भीने वारा पानोपानी दिसे तुझीच प्रतिमा जिथे तिथे पाहताना ....

जी माणसं रागवतात टी नेहमी खरी असतात... कारण खोटाडयाना मी नेहमी हसताना पाहिले आहे...

माज तेच लोक करतात ज्यांच्यात हिंमत असते...

माणसाचं मन मोठं विचित्र असतं. प्रेम आणि अहंकार, आशा आणि भीती यांचा पाठशिवणीचा खेळ तिथं अष्टौप्रहर चालतो. तो खेळ कधी संपत नाही आणि माणसाचं दु:ख कधी कमी होत नाही.

खिशातल्या हजार रुपयांची किंमत सुद्धा लहानपणी आईने गोळ्या खाण्यासाठी दिलेल्या एक रुपयापेक्षा कमीच असते...

एक बहिरा स्कुटी ढकलत नेत होता : : दुसरा बहिरा= काय रे पेट्रोल संपले काय..... .. ... .... ..... ...... पहिला बहिरा= नाही रे पेट्रोल संपले आहे ..... ....... ......... ........... ............. दुसरा बहिरा= अच्छा! मला वाटलं पेट्रोल संपले की काय?.. ????????????

ओळख होण्याआधी, सगळेच अनोळखी असतात. मनं एकदा जुळली की, सहज आपले होतात...

ट्रकच्या टपावर ????????बसून दुसर्याच्या लग्नाला जाण्यात जेवढा आनंद मिळतो तेवढा आनंद कधी १० लाखाच्या Ac गाडीत फिरुनसुद्धा मिळणार नाही.. .. . i . . अखील भारतीय बाभुळ आली वाका खाली संघटना ????????????????????????????

नजरेची भाषा कधी बोलकी तर कधी अबोल होते, कधी स्तब्ध तर कधी निरागस होते, भावना दाटल्या की अश्रु धारेने ओझरती होते, हे सगळं समजुन घ्यायला शेवटी फक्त मैत्रीच उरते.

ती म्हणायची... डोळ्यांत तुझ्या पाहिलं, की आरश्यात पहावसच वाटत नाही ! हृदयात तुझ्या राहते मी, आणि आत्ता घरी रहावसच वाटत नाही !

"चांगली वस्तु"., "चांगली माणसे"., "चांगले दिवस आले की माणसाने "जुने दिवस विसरू नयेत"

कधी कधी जीवनात इतक बेधुंद व्हावं लागतं, दु:खाचे काटे टोचतानाही खळखळून हसाव लागत, जीवन यालाच म्हणायच असत.दुःख असूनही दाखवायच नसत,पाण्याने भरलेल्या डोळ्यांना पुसत,आणखी हसायच असत.

लहानपणी आई ‪#‎शाळेत‬ पाठवायची म्हणून रडायचो.... पण आता ‪#‎शाळेच्या‬ आठवणीने रडायला येतेय....

शिक्षकः तू नेहमी ऊशिरा का येतो? तुझे मित्र बघ कसे वेळेवर येतात. तुला त्यांच्याबरोबर यायला काय झाले? Gotya : सर, झुंड मे तो सुवर आते है शेर अकेला आता है. सरानी काळा निळा होई पर्यंत हाणला... ???????????????????????????????????? शाळा सुटलयावर मित्रांनी पोत्यात घालून हाणला ????????????????????????

आळसात आरंभी सुख वाटते, पण त्याचा शेवट दु:खात होतो.

मी ही प्रेम केलेलं त्याच्यावर पण त्याला नाही ते जाणवलं त्याने प्रेमाला माझ्या मैत्रीचं नाव दिल म्हनाला ..... मित्र राहिल आयुष्यभर पण प्रेम करणार नाही संकटाच्या वेळी साथ देईल पण संसार करणार नाही....

मी पण अशा मुलीला like केल की तीला विसरणं मला शक्य नव्हतं आणि तीला मिळवणं माझ्या नशिबात नव्हतं......

????..????..????..????..????..????..???? या सात थोबाडांशिवाय आजकाल जोक्स पूर्णच होत नाहीत... .. ... ... .... ... ????...????????..हे मेलं रताळं तर लई गाजतंय..

हम ‪#‎दुवा‬ करते हे की हमारे दुश्मन ‪#‎जन्नत‬ में जाए..., सालें ‪#‎नरक‬ में आयेंगे तो.., हमारे हाथों दोबारा ‪#‎मारे‬ जायेंगे..."

उन्हाळा अनुभवल्या शिवाय हिवाळ्याची मजा कळत नाही, तसेच गरिबी अनुभवल्या शिवाय श्रीमंती कशी कळणार ?

सासू सुनेच्या खोलीत जाते.... पहाते कि सून डोक्यावर चश्मा तसाच ठेवून थकलेल्या चेहऱ्याने काम करता करता झोपून गेलीय..... ती जवळ जाते, तिच्या केसातून हात फिरवते, तिच्या बाजूला बसते......... तिच्या डोक्यावरचा चष्मा अलगत काढते. . . . आणी एक रपकन कानाखालीदेऊन म्हणते; . . . . Last seen on whats up, 1 minutes ago. : मला काय वेडी समजतेस; ? चल भांडी घासायला. ????????????????

तडजोड हे आयुष्याचं दुसरं नाव आहे...

तुझ्यावर रुसणं, तुझ्यावर रागावणं, मला कधी जमलंच नाही,, ... कारण, तुझ्याशिवा य माझ मनं,दुसऱ्‍या कुणात रमलच नाही

माझ्या #सूतळी_बाँब सारख्या #मित्रांना आणि #फुलझडी सारख्या #मैत्रीणींना दिपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा ...????????????????

मी आपला येडा खुळा बोलतो दिल खुलास पण जीव जडलाय माझा तुझ्यावर, आहे का तुला त्याचा आभास !

तुला मला खरच खूप जवळून पहायचं तुझ्या मनातील कोडंही मला सहजपणे सोडवायचे.....

Space देणं म्हणजे अथांग सागरात एका छोट्याश्या होडी मधे बसून आपल्या जहाजाची वाट पाहण्यासारख आहे...

एकच नियम पाळा - कोणताही नियम तोडू नका.

प्रेयसी - (प्रेमाने) चल ना रे, मस्त पैकी एका महागड्या ठिकाणी जाउन येउत. प्रियकर - चल, पंपावर जाउन येउ.

आज तु मनात विचार,करशील कोण मी, अर्थातच निदान, आज तरी कोणी नाही, मन म्हणेल हा, उगाच त्रास देतोय मेला, आज मी स्वर्गात आहे, इथं जिवंत कोणी नाही..... आज तु म्हणशील,कधी भेटली मी याला, तुला आठवेल न, आठवेल पण आठवतय मला, तु म्हणशील असं का, म्हणुन सतवतोस तु मला, खरंच मला माहित नाही कोण जबाबदार याला....... ओठांवर थोडसं हसु,तरी आलं असेल कवितेसाठी, खरंच नसेल आवडत तर, तसं सांग तु माझ्यासाठी, तुल त्रास होत असेल तर, सोडेन मी लिहिणं कविता, रात्र जागुन लिहितोय ह्या कविता अखेर तुझ्यासाठी ....

मैडम :-"काय रे एकटाच का हसतोयस.? सगळ्या वर्गाला सांग की काय विनोद झाला तो, म्हणजे आम्ही देखिल त्याचा आस्वाद घेउ..!" चंप्या.. "मैडम हा तुम्ही आल्यावर "माझी आर्ची आली" म्हणाला..!!!? ?????????????????????????

शिक्षक- दिनू, समजा, मी तुला आता दोन अंडी दिली, आणि तुझ्या घरी आधीच चार अंडी आहेत. तर सांग बघू तुझ्याकडे एकंदर किती अंडी होतील. दिनू- पण मँडम काल तर तुम्ही सांगितलं होतं की अंडी तर कोंबड्या देतात.

जगातील सर्वात भोळा चेहरा म्हणजे ???????????? तुमच्या वडिलांसमोर बसलेला तुमचा मित्र... ????????????

???? काल मी एका स्पर्धेत भाग घेतला होता. "सुखाचे तीन शब्द लिहा.." सगळे विचार करत होते.. मी पटकन लिहील "बायको माहेरी गेली" बंधूंनो , काय सांगू आयोजकांनी मला स्टेज पर्यंत उचलुन नेलं..बक्षीस देवुन घरापर्यंत बँड बाजा वाजवत सोडुन गेले.. आता घराच्या बाहेर बसलोय.. बायको दरवाजा उघडत नाहीये ????????

जवळीक साधून माझ्याशी.. कशी किमया केलीस... वेड लावून माझ्या मनाला तु का निघून गेलीस...

जीवनात जो प्रेम करतो त्यांना ते प्रेम कधीच मिळत नाही....

???????????????????? "एक खुप सुंदर मुलगी रिक्षात बसून घरी गेली........???????? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . , , , , . . . खाली काय बघताय, गेली ती घरी.???????????????????????????????????????????????????????????? तुम्ही पण ना फॅनच होता माझ्या मॅसेजचे......????????.

आपल्याला मदत करणाऱ्या माणसांशी नेहमी कृतज्ञ रहा.

जेव्हा तुम्ही कोणा खास व्यक्ती बरोबर असता.तुम्ही त्याचाकडे दुर्लक्ष्य केल्याचे दाखवता,पण जेव्हा ती खास व्यक्ती तुमच्या जवळपास नसते.तेव्हा तुमची नजर त्यालाच शोधत असते.हो ना

वासना उपभोगल्याने तृप्त होत नाहीत, उलट चेकाळतात.

वाईट लोकांसोबत रहाण्यापेक्षा एकटे रहाणे चांगले...

समुद्र काठावर रंगबेरंगी शिंपल्यांची रास असावी .......! आपण गुंग होवून त्यात खेळत बसावं .....! अगदी सहजपणे त्यातला एक शिंपला उचलून उघडावा ........! अन त्यात मोती सापडावा अगदी तुझ्यासारखा

इथे फक्त पैशाला किंमत आहे माणसांना नाही...

लाईट बिल खूप जास्त आल्यामुळे चिडून आई पिटूला ओरडत असते .... . . आई: काय रे, एवढं बिल कसं काय आलं? सारखे का लाईट चालू ठेवतोस??? . . पिटू: यूँ तो मैं बतलाता नहीं..... पर अँधेरे से डरता हूँ मैं माँ !!!! तुझे सब है पता है ना माँ ?

मला तुझं हसणं हवं आहे मला तुझं रुसणं हवं आहे तु जवळ नसतानाही मला तुझं असणं हवं आहे

विज्ञानाचं तंत्र शिका पण जगण्याचा मंत्र हरवू नका.

थांब... इथून पुढं मला एकट्यालाच जायचंय पण धन्यवाद; तू इथवर आलीस... सारं आयुष्य नसलीस तरी चार पावलं माझी झालीस....

????ये पोरी????, तू कितीपण नटून तयार हो , कितीही पण #sweet_dress घाल पण तुझ्या #चेहरयावर ती #CutE????_SmiLeतेव्हाच येईल, जेव्हा तुला #मी????पाहायला येईल

ज्या गोष्टींशी आपला काहीही संबंध नाही त्यात नाक खुपसले की तोटाच होतो.

सर : गोट्या तु काल शाळेत का आला नाही ? ???????????????????????????? गोट्या : का... काल जे आलेत ते कलेक्टर झाले का ................ ????????????????????????????????????????????????????????

पहिला मित्र: मला स्वयंपाक करायचा, कपडे धुवायचा, घर झाडायचा कंटाळा आला म्हणुन मी लग्न केलं. दुसरा मित्र: अरे मला वाटते तु चूक केली. मला याच गोष्टींचा कंटाळा आला म्हणुन मी घटस्फोट दिला.

सप्तसुरांची उधळण करीत... सुरांगणा घेवूनी आली.. चातकासारखी वाट पाहत होतो आम्ही... अन तु तर एक श्रावणसरी सारखी चिंब बरसली... हसणं तुझं आहे कीती अवखळ... गालावर पडते ती त्याचीच सुंदर खळ... तुझं वागण आहे किती सरळ... जशी मत्स्यकन्या पाण्यामधे हळुवार तरळ... नयन तुझे किती आहे प्रेमळ... एकटक पाहता मग पडते तुझी भुरळ... अशी आहेस तु जशी तळ्य़ात... लाटांवर डोलते राजहंसिनी निर्मळ... तुझ्या मधुर वाणीचे करावे तितके कौतुक कमीच हळुवार पुटपुटलीस जरी... त्याला लाभलीये मधाची गोडी भारी... मनं तुझं आहे खुप उदार देतेस आपल्या परीने तु इतरांना आधार... तुझ्या या चांगुलपणाचा... होतो सगळीकडे जय जयकार... गर्वाला तुझ्या दुनियेत... काडीमात्र स्थान नाही... प्रेमाचं रान मात्र कुठेही रिकामं नाही... अशी आहेस तु... सुखाचे करतेस दान भरभरुन अन दु:खाचे डोंगर मात्र सहन करतेस स्वत:हून... अशी आहेस तु...

????????ती म्हणते तुला कळत कसं नाही ..❎ तु खुपच हट्टी आहेस... ????मी म्हणतो कळत तर तुलाही नाही हट्ट फक्त तुझाच आहे...???? ????

#‎दिवसभर_कितीही_कामात_व्यस्त‬ असलो ना तरी पण रात्री _झोपतांना तिचा ‪#‎हसरा‬ आणि ‪#‎निरागस‬ चेहरा आठवल्या शिवाय ‪#‎झोपच‬ येत नाही....

☺ सुख हे अगदी # कणभर गोष्टी मधे लपलेलं असतं….! ☝ फक्त ते #मनभर जगता आलं # पाहिजे… ✍????

तेजस्वी तारयापेक्षा हि तेजस्वी चेहरा तुझा ......... बोलके असे तुझे डोळे पाहत रहावेसे वाटतात .......... तुझे कोमल केस मला एका सुंदर निर्मल झर्यासारखे वाटतात ....... तुझ्या हृदयस्पर्शी डोळ्यांना आणि केसांना पाहून सहज हरवून जाईल हे मन तुला सारखा पाहत रहावसं वाटत एका वेगळ्याच जगात रमून जावसं वाटते देवाकडे फक्त तुझ हसूच मागावस वाटते आणि तुला समोर बसवून तुझ हसू पाहत रहावस वाटते ........ तुझ हसूच पाहत रहावस वाटते .....

का विसराव मी तीला का विसराव तीने मला जीने माझ्या कवि मनाला आपल्या प्रेमातून जन्म दिला

बहुतेक तुला रडवणारे तुझ्या अश्रूंचे चाहते असतील जिवंत झरे त्यांच्या हॄदयात प्रेमाचे वाहते असतील

पृथ्वीतलावरील दु:खे ही जीवनात नसतात, तर ती दु:खे संकुचित दृष्टीने पाहणार्या मानवाच्या मनात असतात.

मला वाटले होते कि प्रेम हे मनाचे मृगजळ आहे आणि हि एक फक्त कल्पना आहे जी बिलकुल अस्तित्वात नाहीये, पण जेव्हापासून मी तुला पाहिले आहे तेव्हा पासून मला प्रेम जाणवायला लागले आहे, ते मृगजळ नसून खरे आहे हे कळायला लागले आहे, एवढंच नव्हे तर मला हेही कळाले आहे कि प्रेम हे दुसरीकडे तिसरीकडे कुठेही नसून तुझ्या व माझ्या हृदयात वास्तव्यास आहे

आयुष्यात खूपदा बुध्दी जिंकते; ह्रदय हरतं पण बुध्दी जिंकूनही हरलेली असते आणि ह्रदय हरून देखील जिंकलेलं असतं.

इतकी वर्षे झाली आता तरी स्वप्नात येऊ नकोस.. दूर आपण झालो कधीचे..प्लीज़, आठवणींत भेटू नकोस. झालंय ब्रेक अप तरीही,डोळ्यांना वाट पाहायला लावू नकोस.. खरेच सांगू का तुला,माझ्या मनात तू आत राहू नकोस! यायचे आहे तर समोर ये…होऊ दे खरीखुरी भेट ! वाट पाहणाऱ्या डोळ्यांना दे….असे छान सरप्राइज स्ट्रेट…!!!**

तीचं माझं नातं अस असावं कोवळया उन्हात जसं सोनेरी फुल फुलावं

मी जे हरवले , ते कधीच माझे नव्हतेच पण तू जे हरवलेस ते फ़क्त तुझेच होत

तुमच्या ह्रदयाची स्पंदनं वाढवते ..... ते प्रेम असतं

ज्याची मस्करी करणारं कुणी नसतं; त्याच्यावर प्रेम करणारंही कुणी नसतं.

काही लोक इतके नशीबवान असतात कि दुसर्यांना नेहमीच दुखावूनहि, नेहमीच त्यांना परत खूप प्रेम मिळते.. आणि.. काही जन इतके कमनशिबी असतात कि दुसर्यांना इतके भरभरून प्रेम देऊनही मोबदल्यात त्यांना दुख आणि धोकाच मिळतो..

आजकाल मी एकटाच असतो सगळ्यात असलो तरी कोणातच नसतो काही तरी आठवून मधेच हसतो निळ्या आकाशात उडणार्‍या पतंगाकडे तासन्-तास पाहत बसतो कधी वाटता की पतंगासारखे एकटयानेच उडावे आणि दोर तुटला की अनंतासोबत जुडावे एकटा राहण्यात पण एक वेगळीच मजा आहे सुख नसले खूप तरी आयुष्यातून दुखः तेवढा वजा आहे एकदा सवय झाली की एकटेपणा पण खाणार नाही दिलं जरी काही नाही एकटेपणाने, पण मला सोडून तरी जाणार नाही

शिक्षक : चंद्र दूर आहे की जपान. गोट्या : जपान. कारण चंद्र आपल्याला इथून दिसतो. जपान दिसत नाही.

मुलीकडचे- आम्हाला असा मुलगा पाहिजे.. जो काही खात-पीत नसावा, अन काही चूकिच काम करत नसावा!.. . . . . . पंडित-असा मुलगा तर तुम्हाला ICU च्या इमरजेंसी वार्ड मधीच मिळेल ????????????????????????????????

मित्रा... दुनियेत सर्व काही मिळवायला प्रेम पुरेसे आहे...

प्रेम कसे करावे याचे देखिल क्लासेस आहेत...फेल होणा-यांचा हातात दारुन भरलेले ग्लास आहेत..!

शिक्षिका- मुलांनो! आपण नेहमी वडिलांच्या नावामागे श्री लावत जावे. रोहन; तुझ्या वडीलांचे नाव काय आहे? रोहन- श्रीमतीराम! शिक्षिका - गाढवा, वडिलांच्य नावामागे श्री. लावावे व आईच्या नावामागे श्रीमती. समजलं? रोहन- पण बाई, माझ्या वडिलांचे नाव मतीराम आहे!

आश्रू हि प्रेमाची मौन भाषा आहे, काही कारणामुळे आश्रू डोळ्यातून बाहेर येतात .... ह्याचा अर्थ तुम्ही अडचणीत आहात पण कारण नसतानाही जेव्हा आश्रू येतात .......... ह्याचा अर्थ तुम्ही प्रेमात आहात

स्टीव्ह जॉब नेहमी म्हणायचा तुम्ही ठरवलेल्या ध्येयावर जर लोक हसत नसतील, तर तुमची ध्येय खुप लहान आहेत, हे लक्षात ठेवा.

देवा पुढचा जन्मि ‪#‎Job‬ दे रे बाबा हे आयुष्य तर ‪#‎Facebook‬ & whats app वरच जाणार...

❇तू खूप खूप हवीहवीशी वाटतेस, अगदी बसमधल्या त्या विंडो सीट प्रमाणे...????????????

खुप सुंदर विचार ....... एक दिवशी चिमणी ने मधमाशीला विचारले की तु इतक्या मेहनती मध बनवतेस आणि माणसे ते तुझ्यापासुन तो मध हिसकावून घेतात तुला वाईट नाही वाटत का? तेव्हा मधमाशी खुप सुंदर उत्तर देते.... ....... . . . . . तुला काय करायचय गं ? चोंबडी कुठली

तू दरी होतीस आणि मी कड्यावरती उभा, यात माझे काय चुकले जर दिले झोकून मी.

कोणत्याही अडचणीच्या वेळेला, मी म्हणणार नाही तुला see you नेहमी राहुयात एकत्र, Me & you जर उद्या मी ह्या जगात नसेन, तर ठेवून फुल माझ्या प्रेतावर फक्त एकदा म्हण Stupid I Miss you

आज ती #_मुलगीबाजारात_दिसली????...... . ७ रु. #__मेथीची जुडी ५ ला द्या अस #बोलताना, . #जिच_व्हाटसप__स्टेट्स होत "#सस्ती_चीजो का #_शोक हम #_नही_रखते"...???????? . च्या #_आयला....#खिशात_नाही दाना ...म्हणे मला "#मस्तानी" म्हणा...????????????????????????